Vrei contabilitate? Contacteaza-ne acum la 0740.398.555 / 0743.587.845 sau scrie-ne un e-mail la adresa rdtexpert@gmail.com

Serviciile contabile oferite, descriu circuitul patrimonial al întreprinderii, luat în totalitatea și structuralitatea sa, având ca obiectiv principal, furnizarea de informații sintetice privind poziția financiară, performanțele și modificările poziției financiare. Informațiile contabile furnizate de noi pot fi utilizate la nivel intern de către management și la nivel extern de către posibili investitori de capital, bancheri, angajați, furnizori, clienți, guvern, precum și de către public. Relațiile delimitate și evidențiate în contabilitate au o determinare obiectivă, iar faptul că ele apar la intersecția întreprinderii cu terții, acestea sunt divulgabile integral. Întodeauna ne bazăm pe norme  și reglementări pentru prezentarea și utilizarea informațiilor contabile. CITEȘTE MAI MULT

Serviciile de salarizare oferite, vin în sprijinul societăților prin întocmirea statelor de plata lunare, a fluturașilor pentru salariile obținute de către angajați, generarea foilor de pontaj pentru completarea acestora de căre persoanele avizate de entitate, eliberarea adeverințelor privind veniturile salariale obținute, întocmirea contractelor individuale de muncă, a actelor adiționale atunci când apar modificari în relațiile de muncă dintre angajați și angajatori, precum și înregistrarea acestora în Registrul general de evidență a salariaților ( REVISAL). Totodată veți primi notificări atunci când apar modificari la nivelul salariului minim brut pe țară, pentru întocmirea și înregistrarea la timp a actelor adiționale aferente. În cadrul serviciilor de salarizare oferite de noi sunt cuprinse și întocmirea și depunerea declarațiilor aferente, inclusiv a ordinelor de plată pentru achitarea contribuțiilor sociale obligatorii și a impozitului pe veniturile din salarii. CITEȘTE MAI MULT

Va oferim servicii profesionale în domeniul fiscalităţii, prin propunerea celor mai bune soluţii fiscale, în favoarea dumneavoastră, datorită prestaţiilor efectuate cu competenţă si dăruire profesională. Vom ține cont de principiile de bază privind integritatea şi obiectivitatea, iar opinia va fi conform legii si a reglementărilor în vigoare. Dubiile fiscale, vor fi rezolvate în favoarea clientului cu mențiunea ca trebuie să existe elemente rezonabile și documente justificative pentru soluţia respectivă. Vă asigurăm că declaraţiile fiscale întocmite şi consultanţa în materie fiscală sunt dincolo de orice îndoială, dar trebuie să fim conștienți de limitele legale legate de serviciile şi consultanţa fiscală. Nu trebuie să se interpreteze greşit exprimarea opiniei drept o afirmare a existenţei unui fapt real. Declarațiile fiscale vor fi întocmite pe baza documentelor primite iar responsabilitatea asupra acestora revine clientului. CITEȘTE MAI MULT

Cu ajutorul serviciilor de analiza economico – financiară a performanțelor entităților, putem analiza pornind de la bilanțul contabil, atât situația privind echilibrului financiar (situaţia netă, fondul de rulment, nevoia de fond de rulment, trezoreria netă etc.) cât și rezultatele întreprinderii (soldurile intermediare de gestiune: marja comercială, producţia exerciţiului, valoarea adaugată, excedentul brut de exploatare – EBE, rezultatul exploatarii – EBIT, rezultatul curent – EBT, capacitatea de autofinantare – CAF etc.). Se poate determina diagnosticul financiar prin sistemul de rate (ratele de rentabilitate: comercială, economică, financiară; ratele de lichiditate, etc.) precum și evaluarea diferitelor riscuri ce pot afecta activitatea entității (riscul: economic, financiar, de faliment etc.). CITEȘTE MAI MULT

Serviciile de consultanță privind înființarea de societați, sunt strâns legate de serviciile de consultanță financiară și fiscală și vin în sprijinul noilor antreprenori, prin oferirea de opinii, sfaturi privind alegerea corecta a formei de organizare și a impozitelor și taxelor, în funcție de domeniul de activitate ce urmează a fi desfășurat. O alegere optimă a impozitelor și taxelor încă de la începutul activității, conduce către minimizarea fiscalității și maximizarea profiturilor ce urmeaza a fi obținute. CITEȘTE MAI MULT

CONTABILITATE ȘI SALARIZARE

Serviciile noastre de contabilitate și salarizare se adresează atât persoanelor juridice (contabilitate în partidă dublă), cât și persoanelor fizice autorizate, ce desfășoară diverse activități și profesii, precum avocați, notari, medici etc. (contabilitate în partidă simplă)

Citește mai mult
CONSULTANȚĂ FINANCIARĂ SI FISCALĂ

Colegii noștri specialiști în domeniul fiscal, vă vor furniza toate informațiile necesare privind obligațiile legale față de stat, cu privire la impozite, taxe, contribuții, astfel încât să le puteți înțelege pe deplin și să le puteți gestiona în mod corespunzător fără probleme

Citește mai mult
ANALIZA PERFORMANȚELOR FINANCIARE ALE ENTITĂȚII

Vă oferim soluții eficiente pentru afacerile dumneavoastră, astfel încât să puteți obține o creștere sigură a profitului în cel mai scurt interval de timp posibil și să evitați pe cât posibil riscurile economice, financiare și chiar de faliment.

Citește mai mult

Legislație și informații utile

Clienții noștri

Copyright © 2017 RDT Contabilitate