Vrei contabilitate? Contacteaza-ne acum la 0740.398.555 / 0743.587.845 sau scrie-ne un e-mail la adresa rdtexpert@gmail.com

Consultantă fiscală şi financiară

Descrierea serviciilor:

Serviciile de consultanță financiară și fiscală precum și serviciile de consultanță privind înființarea societatilor, vin în sprijinul dumneavoastră prin oferirea de opinii, planuri și idei specifice activității dumneavoastră, cu privire la posibilitățile de a investi în mod eficient resursele, pentru maximizarea profitului și minimizarea fiscalității.

Consultanţa fiscală sau opiniile oferite referitoare la consecinţa materială, vor fi exprimate sub forma de note informative sau scrisori, transmise fie pe cale electronică fie în formă fizică. Acestea vor face parte din dosarul de lucru al fiecarui partener în parte.

În pregătirea unei declaraţii fiscale, ne vom baza pe informaţiile furnizate de client, folosind declarațiile fiscale din anii anteriori și asigurandu-ne în același timp ca informațiile przentate sunt corecte și complete. Daca va fi necesar, se vor solicita registrele, notele contabile privind înregistrarea operațiunilor în contabilitate și orice alt document justificativ ce stă la baza întocmirii declarațiilor fiscale respective. În situația în care se vor constata erori sau omisiuni de întocmire a declarațiilor fiscale, vă vom informa, sfatuindu-va în același timp pentru transmiterea acestora catre autoritățile fiscale competente, pentru diminuarea eventualelor penalități și majorari calculate de acestea.

Dacă circumstanţele date nu ne permit obţinerea de informaţii exacte și dacă ne este permis de legislația și reglementările în vigoare, declaraţiile fiscale vor fi întocmite implicând folosirea estimărilor, prezentand informațiile din acestea în aşa fel încât să nu se lase impresia că aceste date sunt exacte. Ne vom asigura că sumele estimate sunt rezonabile în fiecare situaţie în parte.

Ce cuprind serviciile de consultanță financiară și fiscală:
  • asistenţă şi consultantă pentru începerea unei afaceri;
  • consultantă privind fiscalitatea la nivelul organizaţiei dumneavoastră;
  • impozitul pe venitul global;
  • impozitul pe profit;
  • asistenţă în vederea evitării dublei impuneri a venitului;
  • TVA;
  • asigurări sociale;
  • optimizarea impozitelor de plata şi soluţii pentru minimizarea acestora în conformitate cu legile în vigoare;
  • servicii de consultanţă şi reprezentare (alta decât cea juridică) a clienţilor în faţa organelor fiscale;
  • servicii de consultanţă managerială.
Notă:
Copyright © 2017 RDT Contabilitate