Vrei contabilitate? Contacteaza-ne acum la 0740.398.555 / 0743.587.845 sau scrie-ne un e-mail la adresa rdtexpert@gmail.com

adunarea extraordinara

« Înapoi la index-ul dicționarului
  • se întrunește ori de câte ori este nevoie pentru a se lua o hotărâre în probleme ce au caracter deosebit, cum ar fi: prelungirea duratei societății, mărirea sau reducerea capitalului social; schimbarea obiectului ori formei societății; mutarea sediului; fuziunea cu alte societăți; dizolvarea etc. adică, aspecte ce privesc modificarea actului constitutiv.
  • vizând probleme grave pentru viața societății comerciale, condițiile de cvorum și majoritate sunt mai riguroase, astfel:
    • pentru societatea pe acțiuni și societatea în comandită pe acțiuni, pentru validitatea deliberărilor adunării, este necesară prezența acționarilor reprezentând ¾ din capitalul social (dacă actul constitutiv nu prevede altfel), iar hotărârile se iau cu votul unui număr de acționari care să reprezinte cel puțin jumătate din capitalul social; la convocarea a doua, prezența necesară este cea reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile se iau cu votul unui număr de acționari reprezentând 1/3 din capitalul social. Potrivit noilor dispoziții legale, Adunarea generală extraordinară a acționarilor poate delega consiliului de administrație sau, după caz, administratorului unic, exercițiul atribuțiilor sale privind: mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate, majorarea capitalului social, reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acțiuni și conversia acțiunilor dintr-o categorie în alta;
    • la societatea cu răspundere limitată este necesar votul tuturor asociaților (dacă actul constitutiv nu prevede altfel);
    • la societățile de persoane, în tăcerea legii, se impune tot principiul unanimității (cu atât mai mult cu cât societatea cu răspundere limitată, ca formă mixtă, între societăți de persoane și cele de capital, are nevoie de votul tuturor asociaților)
< Înapoi la index
Copyright © 2017 RDT Contabilitate