Vrei contabilitate? Contacteaza-ne acum la 0740.398.555 / 0743.587.845 sau scrie-ne un e-mail la adresa rdtexpert@gmail.com

– Toate categoriile –

Impozitul pe veniturile obţinute din România de nerezidenţi

Definitii: nerezident, persoana fizica nerezidenta, sediu permanent , loc de activitate Un nerezident reprezinta orice persoană juridică străină, orice persoană fizică nerezidentă şi orice alte entităţi străine, inclusiv organisme de plasament colectiv în valori mobiliare fără personalitate juridică, care nu sunt înregistrate în România, potrivit legii. O persoană fizică nerezidentă reprezinta: orice persoană fizică cetăţean […]

DECLARAŢIA 600 – privind venitul asupra căruia se datorează contribuția de asigurări sociale și cu privire la încadrarea veniturilor realizate în plafonul minim pentru stabilirea contribuției de asigurări sociale de sănătate

Depunerea declaraţiei 600 si termenul de depunere al declaratiei 600 Declarația 600 se depune la organul fiscal central competent de către persoanele fizice care realizează venituri asupra cărora se datorează contribuție de asigurări sociale și/sau contribuție de asigurări sociale de sănătate, potrivit legii, până la data de 31 ianuarie inclusiv a anului pentru care se stabileşte […]

Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice

Ordinul nr. 3254/2017 privind Registrul de evidenţă fiscală pentru persoanele fizice, contribuabili potrivit titlului IV din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal Cine este obligat sa completeze Registrul de evidență fiscală? Contribuabilii persoane fizice rezidente, persoane fizice nerezidente care desfăşoară o activitate independentă prin intermediul unui sediu permanent în România, persoane fizice nerezidente care desfăşoară activităţi […]

Registrul general de evidență a salariaților – I.T.M.

Categoriile de angajatori obligați să completeze registrul Hotărârea Guvernului nr. 905/2017 privind registrul general de evidenţă a salariaţilor stabileşte metodologia de înfiinţare a registrului general de evidenţă a salariaţilor, denumit în continuare registru, şi de completare şi transmitere în registru a elementelor raportului de muncă, denumite în continuare date, de către următoarele categorii de angajatori: a) persoane […]

Modificări și completări privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate

Ordonanţa de urgenţă nr. 99 din 14.12.2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate a adus urmatoarele modificări și completări principale: Persoanele fizice se pot asigura în sistemul de asigurări sociale de sănătate, pentru a beneficia de concedii şi indemnizaţii de asigurări […]

Valoarea nominala indexata a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2017

Conform Ordinului nr. 1852/2017 pentru stabilirea valorii nominale indexate a unui tichet de masă pentru semestrul II al anului 2017, începând cu luna noiembrie 2017, valoarea nominală a unui tichet de masă, stabilită potrivit prevederilor art. 31 din Normele de aplicare a Legii nr. 142/1998 privind acordarea tichetelor de masă, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 23/2015, ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. […]

Valoarea sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2017

Conform Ordinului nr. 1851/2017 privind stabilirea valorii sumei lunare indexate care se acordă sub formă de tichete de creşă pentru semestrul II al anului 2017 , începând cu luna noiembrie 2017, valoarea sumei lunare care se acordă sub formă de tichete de creşă, stabilită potrivit prevederilor pct. 6.1 şi 6.3 din Normele metodologice de aplicare a dispoziţiilor Legii nr. 193/2006 privind acordarea tichetelor […]

Salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu 01.01.2018

Conform hotărârii nr. 846/2017 pentru stabilirea salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată începând cu data de 1 ianuarie 2018, salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, sumă stabilită în bani care nu include sporuri şi alte adaosuri, se stabileşte la 1.900 lei lunar, pentru un program complet de lucru de […]

Modificarea formularelor de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal începând cu 01.01.2018

Conform Ordinului nr. 3725 din 19/12/2017 publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 1027 din 27/12/2017 si care a intra in vigoare incepand cu data de 01/01/2018, au fost aprobate formularele de înregistrare fiscală a contribuabililor şi a tipurilor de obligaţii fiscale care formează vectorul fiscal. Se aprobă modelul, conţinutul, precum şi instrucţiunile de completare […]

Copyright © 2017 RDT Contabilitate