Vrei contabilitate? Contacteaza-ne acum la 0740.398.555 / 0743.587.845 sau scrie-ne un e-mail la adresa rdtexpert@gmail.com

lucrari de efectuat la examinarea conturilor de imobilizari financiare

« Înapoi la index-ul dicționarului
 • Lucrari de efectuat:
  • De obtinut lista portofoliului – titluri la data bilantului si de determinat daca ea corespunde cu soldul contului in balanta generala 
  • De verificat evidentierea analitica si sintetica 
  • De informat despre metoda de evaluare a titlurilor aplicata portofoliilor – titluri la inchiderea conturilor 
  • De intebat conducerea despre valoarea contabila a titlurilor 
  • De intrebat conducerea despre diferenta dintre valoarea contabila si valoarea de tranzactionare 
  • De revazut eventualele probleme ale valorii de realizare 
  • De determinat daca castigurile, pierderile si veniturile din plasamente au fost corect inregistrate 
  • De informat despre clasificarea titlurilor de participare si despre titlurile de plasament 
  • De urmarit daca s-au respectat regulile de autorizare a operatiunilor de cumparare sau vanzare de titluri efectuate in cursul exercitiului 
  • De analizat tranzactiile intra-grup pentru a vedea daca s-au eliminat operatiunile reciproce cand societatea este membra a unui grup
 • 1. Obtineti un tabel cu variatia valorii de intrare, a imobilizarilor financiare si investitiilor financiare pe termen scurt, a provizioanelor constituite si a valorii contabile nete la sfarsitul exercitiului financiar auditat.
 • 2. Decideti pentru care conturi este necesara verificarea detaliata.
 • 3. Verificati corespondenta posturilor bilantiere cu balanta de verificare.
 • 4. Obtineti o lista a plasamentelor si asigurati-va ca sunt corect clasificate in filiale, firme asociate, asocieri in participatie, alte active fixe sau curente.
 • 5. Verificati costul activelor noi si al celor cedate cu documentele justificative aferente si asigurati-va ca variatiile importante au fost autorizate.
 • 6. Verificarea intrarilor de investitii financiare.
 • 7. Verificarea iesirilor de investitii financiare.
 • 8. Verificarea intrarilor si iesirilor de creante imobilizate.
 • 9. Confirmati soldurile conturilor de credite intragrup si asigurati-va ca sunt corect prezentate.
 • 10. Asigurati-va ca veniturile din plasamente sunt inregistrate in contabilitate pe o baza adecvata si consecventa.Verificati cheltuielile provenite din investitii.
 • 11.Asigurati-va ca profitul/pierderea din cedari este calculat(a) corect. De asemenea procedati la verificarea tratamentului fiscal fata de pierderea neta.
 • 12.Obtineti confirmari de la tertii ce detin certificate de proprietate, amanunte privind conditiile contractuale ale asocierii in participatie.
 • 13.Verificati fizic un esantion din certificatele detinute de entitatea auditata.
< Înapoi la index
Copyright © 2017 RDT Contabilitate