Vrei contabilitate? Contacteaza-ne acum la 0740.398.555 / 0743.587.845 sau scrie-ne un e-mail la adresa rdtexpert@gmail.com

audit legal

« Înapoi la index-ul dicționarului

reprezintă îndeplinirea obligațiilor cu privire la supravegherea gestiunii întreprinderii patrimoniale, verificarea și certificarea bilanțului contabil. Această activitate este realizată de cenzori potrivit dispozițiilor legale, pe baza mandatului acceptat și confirmat de Adunarea Generală a Acționarilor (AGA) sau a Asociaților întreprinderii.
Auditul legal are la bază Legea societăților comerciale nr. 31/1990 cu modificările ulterioare, Recomandarea Internațională de Audit nr. 1/1980 (IFAC), Directiva a VIII-a a Comunității Economice Europene.
Activitatea de audit legal este realizată de cenzori experți contabili sau contabili autorizați cu studii superioare cărora le revine obligația să supravegheze gestiunea societății comerciale, să realizeze verificări și intervenții ori de câte ori situația o impune, să verifice casa și să verifice bilanțul contabil.
Cenzorul trebuie să contribuie esențial la păstrarea integrității patrimoniale, să urmărească dacă tranzacțiile economico-financiare sunt ținute la zi, dacă operațiunile au fost corect înregistrate, sunt reale și vizează perioada curentă.
El are obligația să asiste și să contribuie la desfășurarea inventarierii patrimoniale, să fie corect aplicate politicile contabile cu privire la rezultatele inventarierii și să fie cunoscute de conducerea întreprinderii și evidențiate în bilanțul contabil. Principiile contabile, regulile și normele de evaluare, ca și principiile evaluării trebuie respectate și aplicate astfel încât conturile anuale să prezinte o imagine fidelă a patrimoniului, a situației financiare și a contului de profit și pierdere.

< Înapoi la index
Copyright © 2017 RDT Contabilitate