Vrei contabilitate? Contacteaza-ne acum la 0740.398.555 / 0743.587.845 sau scrie-ne un e-mail la adresa rdtexpert@gmail.com

atribuții principale CAPI

« Înapoi la index-ul dicționarului

a) dezbate planurile strategice de dezvoltare în domeniul auditului public intern și emite o opinie asupra direcțiilor de dezvoltare a acestuia;
b) dezbate și emite o opinie asupra actului normativ elaborat de UCAAPI în domeniul auditului public intern;
c) dezbate și avizează raportul anual privind activitatea de audit public intern și îl prezintă Guvernului;
d) avizează planul misiunilor de audit public intern de interes național cu implicații multisectoriale;
e) dezbate și emite o opinie asupra rapoartelor de audit public intern de interes național cu implicații multisectoriale;
f) analizează importanța recomandărilor formulate de auditorii interni în cazul divergențelor de opinii dintre conducătorul entității publice și auditorii interni, emițând o opinie asupra consecințelor neimplementării recomandărilor formulate de aceștia;
g) analizează acordurile de cooperare între auditul intern și cel extern referitor la definirea conceptelor și la utilizarea standardelor în domeniu, schimbul de rezultate din activitatea propriu-zisă de audit, precum și pregătirea profesională comună a auditorilor;
h) avizează numirea și revocarea directorului general al UCAAPI.

< Înapoi la index
Copyright © 2017 RDT Contabilitate