Vrei contabilitate? Contacteaza-ne acum la 0740.398.555 / 0743.587.845 sau scrie-ne un e-mail la adresa rdtexpert@gmail.com

active lichide

« Înapoi la index-ul dicționarului

cuprind pe lânga disponibilitatile banesti si diferitele titluri de plasament detinute de întreprindere:
– valori mobiliare de palsament (actiuni, obligatiuni, certificate de investitii etc.);
– titluri de credit negociabile (cambii, bilete la ordin, cecuri, warante);
– bonuri de casa sau bonuri de trezorerie emise pentru creditele pe termen scurt de alte
întreprinderi;
– depozite bancare la termen.

< Înapoi la index
Copyright © 2017 RDT Contabilitate