Vrei contabilitate? Contacteaza-ne acum la 0740.398.555 / 0743.587.845 sau scrie-ne un e-mail la adresa rdtexpert@gmail.com

acceptarea ofertei

« Înapoi la index-ul dicționarului
 • este un act unilateral de voință, la fel ca și oferta, care provine însă de la destinatarul ofertei.
 • ca și oferta, acceptarea trebuie să îndeplinească anumite condiții:
 1. să fie clară (să exprime clar voința de a încheia contractul), pură și simplă – dacă acceptarea limitează, condiționează sau excede condițiile ofertei, se consideră că aceasta a fost refuzată și acceptarea poate fi considerată contraofertă. în acest caz acceptarea nu mai este pură și simplă.
 2. să fie liberă (neviciată) – acceptarea trebuie să fie liberă, neviciată; aceasta este o condiție necesară oricărui act juridic, fiind vorba despre o manifestare de voință făcută cu intenția producerii efectelor juridice.
 3. să fie expresă (scrisă sau verbală) sau tacită – dacă oferta este adresată unei persoane determinate, numai aceea poate accepta oferta; dacă este adresată publicului, este evident că se va încheia contractul cu prima persoană care a acceptat oferta
 • acceptarea ofertei trebuie să se facă înainte ca oferta să fi fost revocată sau să fi devenit caducă.
 • acceptarea trebuie să aibă o formă expresă sau implicită; acceptarea este implicită atunci când ea nu face obiectul unei declarații speciale de voință, dar rezultă din situația de fapt (de exemplu, executarea de îndată a ofertei).
 • acceptarea nu poate să rezulte din tăcere. Cu toate acestea, legiuitorul și
  practica judecătorească admit unele excepții:
  • tacita reconducțiune (relocațiune), prevăzută de articolul 1437 Cod civil;
  • părțile pot stabili anticipat ca simpla tăcere după primirea ofertei să aibă valoare de acceptare;
  • în dreptul comercial, dacă între părți au existat relații anterioare de afaceri, se prezumă că, în cazul lansării unei oferte adresată aceluiași partener de afaceri, simpla tăcere a acestuia valorează o acceptare.
  < Înapoi la index
  Copyright © 2017 RDT Contabilitate