Vrei contabilitate? Contacteaza-ne acum la 0740.398.555 / 0743.587.845 sau scrie-ne un e-mail la adresa rdtexpert@gmail.com

Dicționar economic

Dicționar economic on-line

AJAX progress indicator
Caută in dictionar: (curată filtru)
 • v

 • valoare contabila
  reprezinta valoarea stabilita la momentul primei recunoasteri indiferent de forma sub care se prezinta
 • valoare de intrare
  =valoare contabila; vezi definitia termenului valoare contabila
 • valoare de inventar
  de achizitie sau de origine este valoarea data de totalitatea costurilor necesare pentru achizitionarea si punerea in stare de folosire sau de exploatare a unei proprietati. reprezinta valoarea determinata in momentul inventarierii (vezi definitia), adica o valoare actuala sau de(...)
 • valoare de rentabilitate
  este o valoare bazată pe rezultatul întreprinderii. Ea poate fi financiară și derandament.a) Valoarea financiară ( VF ) exprimă echivalentul corespunzător capitalizării dividendului anual pe o acțiune la o rată medie a dobânzii pe piață, sau ea corespunde sumei totale care plasată la o dobândă(...)
 • valoare de utilitate
  marimea rezultata in urma evaluarii activului dobandit cu titlu gratuit sau aportului acestuia in natura la capitalul intreprinderii
 • valoare justa
  v.1 este definita ca valoarea la care poate fi tranzactionat un activ, de bunavoie, intre parti aflate in cunostinta de cauza, in cazul unei tranzactii in care pretul este determinat in mod obiectiv (în condiții normale de concurență). Aceasta valoare se stabileste pornind de la:(...)
 • valoare nominala
  reprezinta marimea actiunilor si/sau partilor sociale ce se stabileste de la infiintarea societatilor prin statutul acestora (valoarea initiala a actiunilor). Valoarea nominala reprezinta o fractiune din capitalul unei societati, stabilita in marimi egale si care serveste la calcularea(...)
 • valoare paritara
  reprezintă cantitatea de metal prețios care se atribuie, prin lege, unei unități monetare. '' în anul 1933, de exemplu, un $ era definit printr-o cantitate de 1,50463 gr aur, iar în anul 1934, un dolar reprezenta 0,888671 gr aur. Unitatea monetară națională a României, leul, a fost(...)
 • valoare reziduala
  reprezintă valoarea netă pe care o întreprindere estimează că o va obține pentru un activ la sfârșitul duratei de viață utilă a acestuia după deducerea prealabilă a costurilor de cesiune previzionate valoarea la care, la expirarea contractului de leasing, se face transferul(...)
 • valoare reziduală af. imob. corporale
  valoarea neglijabilă sau nulă datorită tendinței de a utiliza activele de-a lungul întregii lor durate de viață utilă. Totuși, există situații în care activele vor avea valori reziduale – atunci când întreprinderea decide, din anumite motive, să nu continue utilizarea activelor de-a lungul(...)
 • valoare speciala
  este un termen legat de un element de valoare extraordinar, superior valorii de piata. Valoarea speciala ar putea apare, de exemplu, prin asocierea fizica, functionala sau economica cu alta proprietate. Este crestere de valoare ce s-ar putea aplica unui anumit proprietar sau utilizator(...)
 • valoare utila
  definită ca o valoare actualizată a fluxurilor de numerar viitoare estimate din utilizarea continuă a unui activ și din cedarea sa la sfârșitul duratei utile de viață.
 • valoarea
  este o calitate conventionala a unui bun sau a unui serviciu ce ii este atribuita ca urmare a estimarilor si calculelor. Aceasta calitate exista in sine, dar ea nu poate fi exprimata, exteriorizata decat printr-o apreciere teoretica bazata pe conceptele de valoare de intrebuintare,(...)
 • valoarea actuala
  este valoarea de origine actualizata la inflatie si corectata in functie de coeficientul de invechire adica un complex de 3 uzuri: fizica, morala si functionala.
 • valoarea actuala de iesire
  sau valoarea realizabila, constă în valoarea pe care întreprinderea ar primi-o dacă ar vinde azi în mod normal activul sau ar achita datoriile. in cazul activelor - valoarea realizabilă este egală cu valoarea în numerar sau echivalente ale numerarului care poate fi obținută în(...)
 • valoarea actualizata
  este formă estimată a valorii viitoarelor fluxuri nete de numerar în desfășurarea normalăa activității;
 • valoarea actualizata a unei datorii
  formă echivalentă plăților așteptate în viitor necesare pentru a stinge obligația rezultată dintr-o prestație sau bun primit;
 • valoarea actualizata neta (VAN)
  exprima surplusul de capital rezultat la încheierea duratei de viata a investitiei (inclusiv valoarea reziduala).VAN = SUM [ CFt / (1+a) - I ]Pentru a justifica investitia realizata, VAN trebuie sa fie mai mare ca zero, daca ia valori negative proiectul fiind respins. Cu cât VAN este mai mare,(...)
 • valoarea adăugată ( VA )
  primul sold intermediar de gestiune, reflectă creșterea de valoare rezultată din utilizarea factorilor de producție, îndeosebi a factorilor muncă și capital, peste valoarea materialelor, subansamblelor, energiei, serviciilor cumpărate de întreprindere de la terți. Această valoare adăugată(...)
 • valoarea ajustata
  este valoarea diminuată a activelor care s-au depreciat. Ea se estimează în funcție de intenția întreprinderii de a păstra activul în scopul utilizării sau nu în producție. Astfel, dacă întreprinderea intenționează să utilizeze activul în procesul de producție, ajustarea pentru diminuarea(...)
 • valoarea bilantiera
  se determina prin compararea valorii contabile nete cu valoarea de inventar. Rezultatul comparatiei poate conduce la: 1. plus de valoare care conform principiului prudentei referitor la active, nu se inregistreaza in contabilitate, 2. minus de valoare care, conform principiului prudentei, se(...)
 • valoarea comerciala
  constiutie punctul de echilibru in care vanzatorul accepta sa vanda si cumparatorulul sa cumpere. valoarea depinde de unele criterii sau factori care influenteaza dorinta de a cumpara sau vinde; aceste criterii pot fi subiective, de natura psihologica sau economica si obiective,(...)
 • valoarea contabila a unei unitati generatoare de numerar
  include doar valoarea contabilă a acelor active care pot fi atribuite în mod direct, sau alocate pe o bază rezonabilă unității generatoare de numerar și care vor genera viitoarele intrări de numerar estimate pentru determinarea valorii de utilizare a unității generatoare de numerar; și (...)
 • valoarea de continuare a activitatii
  este determinata de suma actualizata a fluxurilor viitoare de lichiditati ( cash-flow ) generata de activitatea intreprinderii.
 • valoarea de cumparare
  reprezinta efortul monetar facut de întreprindere pentru a intra în posesia unui activ si se bazeaza pe pretul de achizitie, inclusiv cheltuielile cu fiscalitatea, transportul si comisioanele
 • valoarea de emisiune a obligatiunilor
  reprezinta valoarea platita de catre subsciitori în momentul emiterii obligatiunilor. Valoarea de emisiune a obligatiunilor poate fi:- egala ca valoarea nominala (la paritate);- mai mica decât valoarea nominala (subpari);- mai mare decât valoarea nominala (suprapari).
 • valoarea de intrare
  valoarea la care a fost achizitionat bunul de catre finantator, respectiv costul de achizitie.
 • valoarea de investitie
  reprezinta valoarea unei proprietati pentru un anumit investitor sau grup de investitori in scopul de a atinge anumite obiective de investitii. Acest concept subiectiv leaga o anumita proprietate de un anumit investitor sau grup de investitori cu obiective si / sau criterii de investitii(...)
 • valoarea de lichidare
  a unei intreprinderi este determinata de marimea fluxurilor de lichiditati ce se pot obtine in situatia de incetare a activitatii si de vanzare a fiecarui activ considerat individual, bucata cu bucata. Ea reprezinta reperul cel mai mic de valoare pentru o intreprindere.
 • valoarea de piata
  este valoarea ce poate fi stabilita cu prilejul lichidarii activului respectiv sau sub aspectul costului de înlocuire, tinând cont de gradul de uzura si de parametri tehnici ai noilor active similare. reprezinta suma estimata pentru care o proprietate va fi schimbata la data(...)
 • valoarea de piata a bancii
  valoarea comercialã a contractelor financiare deținute (credite, titluri, contracte la termen, etc.), reputația și ratingul reprezintã tot atâtea elemente care converg cãtre valoarea de piațã a bãncii. dupã agenția de rating Moody’s criteriile care stau la baza analizei valorii de(...)
 • valoarea de productie
  sau costul de producție pentru bunurile produse în unitatea patrimonială, cuprinde costul de achiziție al materiilor prime și materialelor consumate, celelalte cheltuieli directe de producție, precum și cota cheltuielilor indirecte de producție atașate rațional (proporțional cu gradul de(...)
 • valoarea de rambursare
  valoarea platita de emitent in momentul rascumpararii obligatiunilor (momentul rambursarii imprumutului). Valoarea de rambursare poate fi mai mare sau egala decat valoarea nominala.
 • valoarea de utilizare
  de folosinta sau de inlocuire, este data de totalitatea costurilor necesare pentru dobandirea unui bun susceptibil de a fi folosit in acelasi scop, in aceleasi conditii de utilizare avand aceeasi durata prezumata de folosinta si posedand aceleasi performante cu obiectul supus(...)
 • valoarea economica
  este data de valoarea actuariala a fluxurilor nete de trezorerie pe care utilizarea activelor respective o poate genera. Valoarea economic a desi nu poate fi reflectatacontabil deoarece se bazeaza pe anticiparea unor fluxuri, ea poate fi utilizata drept valoare de referin ta în cazul unor(...)
 • valoarea fiscala
  reprezintă: a) pentru active și pasive - valoarea de înregistrare în patrimoniu; b) pentru titlurile de participare - valoarea de achiziție sau de aport, utilizată pentru calculul câștigului sau pierderii, în înțelesul impozitului pe venit ori al impozitului pe(...)
 • valoarea informatiei
  aceasta proprietate trebuie privita prin prisma continutului informational, a valorii de intrebuintare a informatiei si prin prisma efectelor sale asupra sistemului condus.
 • valoarea intreprinderii ( afacerii )
  este valoarea unei afaceri luata in intregime. Conceptul implica evaluarea unei intreprinderi in continuitate pentru care se poate imparti valoarea totala la partile constituente, dar niciuna din aceste parti in schimb nu constituie valoare de piata. Valoarea intrep. =(...)
 • valoarea reala
  (justă sau corectă) este definită prin prisma valorii la care poate fi tranzacționat un activ sau decontată o datorie, de bună voie, între părți aflate în cunoștință de cauză, în cadrul unei tranzacții în care prețul este determinat obiectiv. Sau într-o formă mai explicită, valoarea reală este(...)
 • valoarea realizabila
  este valoarea în numerar sau echivalente de numerar care poate fi obținută în prezent prin vânzarea normală a activelor;
 • valoarea realizabila sau de decontare a unei datorii
  este o valoare neactualizată în numerar sau în echivalente de numerar așteptate a fi plătite pentru a achita datoriile, potrivit cursului normal al afacerilor;
 • valoarea realizabilă netă ( VRN )
  este definită ca “prețul de vânzare estimat ce ar putea fi obținut pe parcursul desfășurării normale a activității, mai puțin costurile estimate pentru finalizarea bunului și a costurilor necesare vânzării”. Costurile de cedare includ toate costurile care pot fi atribuite în mod direct(...)
 • valoarea recuperabila
  este maxima dintre prețul net de vânzare și valoarea sa utilă. Sau, suma pe care întreprinderea se așteaptă să o recupereze din utilizarea viitoare a unui activ, inclusiv valoarea sa reziduală în momentul înstrăinării.
 • valoarea reevaluata a unui activ
  reprezintă valoarea reală a unui activ la data reevaluării mai puțin amortizarea ulterioară acumulată.
 • valoarea substantiala
  este o valoare funcțională care pleacă de la referințele de bilanț, dar ține seama de implicațiile determinate de funcția de exploatare a întreprinderii, pe baza activelor de exploatare.Poate fi estimată la valoare brută (VSB), la valoare redusă (VSR) și la valoare netă (VSN) (...)
 • valoarea totala
  valoarea insumata a ratelor de leasing la care se adauga valoarea reziduala.
 • valoarea venala
  este valoarea actuală (la o dată oarecare) a unui element de activ sau pasiv. Prin esența sa, valoarea venală reprezintă prețul prezumat a fi acceptat la plată de către un cumpărător eventual, în starea și locul în care se află elementul patrimonială această valoare trebuie apreciată în(...)
 • valori de trezorerie
  =investitiile financiare pe termen scurt; vezi definitia investitiilor financiare pe termen scurt
 • valori mobiliare de plasament
  sunt reprezentate de diverse titluri achizitionate în vederea realizarii unui câstig pe termen scurt. Aceste titluri se înscriu în patrimoniu la valoarea lor de cumparare, iar la sfârsitul exercitiului se estimeaza la valoarea lor posibila de negociat (curs, daca sunt cotate la bursa);
 • vanzarea comerciala
  întocmai ca și cea civilă, „este contractul prin care vânzătorul se obligă să strămute proprietatea unui lucru și cumpărătorul să plătească prețul” (articolul 1298 Cod civil) trăsături juridice: vânzarea comercială este un contract consensual, sinalagmatic, cu titlu(...)
 • vanzarea dupa mostra
  Această varietate de vânzare prezintă avantajul caracterului obiectiv al condiției față de vânzarea pe gustate, unde realizarea vânzării depinde de gustul cumpărătorului. Părțile au căzut de acord asupra calității mărfii, luând drept criteriu determinant o fracțiune dintr-o cantitate mai mare,(...)
 • vanzarea pe gustate
  caracteristica acestui tip de vânzare sau de cumpărare este facultatea rezervată cumpărătorului de a-și exprima consimțământul său după ce va gusta marfa. Problema care se pune este aceea de a ști dacă gustarea este o condiție a vânzării, deoarece în acest caz ea apare ca o condiție pur(...)
 • vanzarea pe incercate
  Vânzarea este perfectată de la început, supusă însă condiției suspensive a încercării. Consimțământul cumpărătorului este determinat de o verificare, iar în caz de neînțelegere, verificarea se poate face în temeiul prevăzut de lege. Dacă cumpărătorul nu efectuează verificarea, fiind în culpă,(...)
 • vanzarea-cumpararea
  este un act consensual („solo consensu”) și se consideră încheiat în momentul realizării acordului de voință. Efectele principale ale acestui moment sunt:  transferul dreptului de proprietate; riscul pieirii fortuite a bunului vândut. tipuri de(...)
 • vanzarea-cumpararea comerciala
  cumpărarea pentru a fi un act de comerț trebuie încheiată cu intenția ca obiectul cumpărat să fie revândut sau, cel puțin atunci când natura obiectului permite, să fie închiriat; vânzarea este comercială când a fost precedată de o cumpărare comercială, adică a fost făcută cu(...)
 • vectorul fiscal
  componenta a registrului contribuabililor care cuprinde categoriile de obligații fiscale de declarare, potrivit legii.
 • venitul din activitatile curente
  este fluxul brut de beneficii economice primite de o societate în cursul activităților obișnuite ale acesteia, atunci când acest flux se materializează prin creșteri ale capitalurilor proprii, altele decât creșterile datorate contribuțiilor din partea participanților la aceste capitaluri(...)
 • venituri din activitati agricole, silvicultura si piscicultura
  (1) Veniturile din activităţi agricole cuprind veniturile obţinute individual sau într-o formă de asociere, fără personalitate juridică, din: a) cultivarea produselor agricole vegetale; b) exploatarea plantaţiilor viticole, pomicole, arbuştilor fructiferi şi altele asemenea; c)(...)
 • venituri din activități independente
  (1) Veniturile din activităţi independente cuprind veniturile din activităţi de producţie, comerţ, prestări de servicii, veniturile din profesii liberale şi veniturile din drepturi de proprietate intelectuală, realizate în mod individual şi/sau într-o formă de asociere, inclusiv din activităţi(...)
 • venituri din alte surse
  (1) Venituri din alte surse sunt orice venituri identificate ca fiind impozabile, care nu se încadrează în categoriile prevăzute la art. 61 lit. a) -h) din Codul Fiscal, altele decât veniturile neimpozabile în conformitate cu prezentul titlu. (2) În această categorie se includ, însă nu sunt(...)
 • venituri din cedarea folosintei bunurilor
  (1) Veniturile din cedarea folosinţei bunurilor sunt veniturile, în bani şi/sau în natură, provenind din cedarea folosinţei bunurilor mobile şi imobile, obţinute de către proprietar, uzufructuar sau alt deţinător legal, altele decât veniturile din activităţi independente. (2) În categoria(...)
 • venituri din investitii
  Veniturile din investiţii cuprind: a) venituri din dividende; b) venituri din dobânzi - sunt considerate venituri din dobânzi, fără a fi limitate, următoarele: dobânzi obţinute din obligaţiuni; dobânzi obţinute pentru conturile curente, conturi escrow, depozitele la vedere,(...)
 • venituri obtinute din Romania
  Conform Codului Fiscal actualizat pana la data de 01.07.2008 următoarele venituri sunt considerate ca fiind obținute din România, indiferent dacă sunt primite în România sau în străinătate, sub formă de: a) venituri atribuibile unui sediu permanent în România; b)(...)
 • veniturile
  constituie cresteri ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul exercitiului contabil sub forma de intrari sau cresteri ale activelor sau descresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in cresteri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din contributii ale actionarilor
 • veniturile din exploatare
  provin din livrari de bunuri, prestari de servicii si executari de lucrari, din alte venituri, precum cele din vanzarea activelor imobilizate, din despagubiri primite, din subventii pentru investitii; veniturile din exploatare include si unele elemente nerealizate, care nu au natura unui(...)
 • veniturile financiare
  provin din participatii, dobanzi, diferente de curs valutar, din reduceri financiare (sconturi) obtinute sau acordate etc.
 • veniturile fiscale
  cuprind: Impozit pe profit, Accize, Impozit pe veniturile din salarii, Impozit pe veniturile din dividende, Impozit pe dividende de la societățile comerciale, Impozit pe veniturile realizate din activitățile de expertiză contabilă, Taxa pe valoarea(...)
 • veniturile in avans
  sunt sumele incasate in cursul exercitiului, in contul unor servicii care vor fi prestate in cursul exercitiului urmator cand vor fi recunoscute ca venituri (de exemplu, chirii, abonamente incasate in avans)
 • veniturile propriu-zise
  apar în cadrul activităților curente ale unei întreprinderi și se prezintă sub diferite denumiri, cum sunt vânzările, dobânzile, dividendele, redevențele și chiriile”.
 • viramente interne
  reprezinta transferurile disponibilitatilor intre conturile de trezorerie
 • viteza de rotatie a banilor
  reprezinta numarul mediu de operatiuni de vanzare-cumparare si de plati pe care le mijloceste o unitate monetara (baneasca) intr-o anumita perioada de timp vezi definitia termenului: circulatia monetara
 • w

 • warrant
  document ce autorizeaza o anumita persoana sa indeplineasca o activitate bine definita. Spre exemplu, la bursa, un certificat atasat unui titlu da dreptul detinatorului sa cumpere actiuni in numele companiei (pe care o reprezinta), la un pret fixat.
 • z

 • zaibatsu
  mare grupare industriala de productie din Japonia. Zaibatsu tese o retea puternica si legaturi cu propriile societati de comert exterior (Sogo Shosoho), cu banci si institutii financiare, precum si cu numeroase firme mici si mijlocii independente, pe care le atrage intr-un amplu proces de(...)
Copyright © 2017 RDT Contabilitate