Vrei contabilitate? Contacteaza-ne acum la 0740.398.555 / 0743.587.845 sau scrie-ne un e-mail la adresa rdtexpert@gmail.com

Dicționar economic

Dicționar economic on-line

AJAX progress indicator
Caută in dictionar: (curată filtru)
 • c

 • capitalul propriu
  reprezinta interesul rezidual al propietarilor in activele unei intreprinderi dupa deducerea tuturor datoriilor sale si sursa de provenienta a activelor intreprinderii. Capitalul propriu este partea de capital pusa la dispozitia intreprinderii de catre propietari: intreprinzatori individuali,(...)
 • caracter auditabil
  integritatea conducerii, natura și volumul evidențelor contabile pot convinge auditorul că va obține elemente probante suficiente și temeinice pentru a justifica soldurile din situațiile financiare.
 • caracterele actiunilor
  au o anumită valoare nominală care, conform Legii nr. 31/1990 republicată, nu poate fi mai mică de 1.000 lei; sunt fracțiuni egale de capital social; sunt indivizibile, nu se pot transmite fracționat; în cazul transmiterii proprietății acțiunii către mai multe persoane (de(...)
 • caracteristica statistica
  sau variabila statistica, reprezintă acea trăsătură a elementelor colectivității care se înregistrează într-o manieră uniformă la nivelul fiecarei unități constitutive. Caracteristicile care fac obiectul cercetării statistice trebuie să servească obiectivului cunoașterii. Fiecare(...)
 • caracteristicile monedei
  în perioada monedei metalice și a metalelor prețioase, principalele caracteristici ale acestora le-au consacrat în rolul de metal monetar, astfel: deteriorarea era nesemnificativă; nu erau inflamabile; erau impermeabile și rezistente la orice factori(...)
 • caracterul controlabil al agregatelor monetare
  evidențiază influența pe care o poate exercita autoritatea monetară atunci când se constată că evoluția unui agregat nu este corespunzătoare și se încearcă corijarea acestuia
 • carnete de cecuri cu limita de suma
  exprima diponibilitatile banesti sub forma documentelor-valoare folosite pentru efectuarea platii unor categorii de prestari servicii sau achizitionari de marfuri .disponibilitatile banesti imobilizate in carneturi de cecuri se rezerva la banca intr-un cont separat
 • carta auditului
  carta auditului public intern sau statutul auditului public inter, definește obiectivele, drepturile și obligațiile auditului intern și este elaborată de către fiecare șef al compartimentului de audit public intern și aprobată de conducătorul entității publice. Carta auditului intern(...)
 • Carte Verde
  documentul international de asigurare emis in numele biroului national, in conformitate cu Recomandarea nr. 5 din 25 ianuarie 1949, adoptata de Subcomitetul de Transport Rutier al Comitetului de Transporturi Interioare din cadrul Comisiei Economice pentru Europa a ONU.
 • casa
  reprezinta disponibilitatile banesti aflate in casieria intreprinderii in lei si in devize si sub forma altor valori (timbre fiscale si postale, bilete de tratament si odihna, tichete si bilete de calatorie etc.)
 • CASCO
  asigurarea care acopera daunele cauzate vehiculelor aflate in proprietatea asiguratului ca urmare a coliziunii cu corpuri stationare sau mobile, rasturnarii, deraparii, incendiului, exploziei sau tentativei de furt. Mai este garantat de asemenea furtul total sau partial al(...)
 • cash - flow
  soldul fluxurilor de trezorerie generate de un proiect de investiții la sfârșitul unei perioade. (situația veniturilor și încasărilor aferente unui proiect pe un anumit interval de timp – an). diferenta intre incasarile curente si platile curente ale unei companii.
 • cash - flow brut
  situația veniturilor și încasărilor înainte de impozitare (C.A. – costuri de exploatare).
 • cash - flow net
  se obține prin impozitarea cash – flow-ului brut.
 • castigurile
  sunt creșteri ale beneficiilor economice care pot sau nu să apară în cursul activităților curente ale întreprinderii. Exemplu, veniturile din vânzarea de active altele decât circulante și câștigurile constatate sau nerealizate, cum sunt veniturile provenite din reevaluarea titlurilor de(...)
 • cautiunea
  este suma stabilita conform legislatiei in vigoare ce trebuie platita pentru solutionarea cererii de suspendare a executarii deciziei. cauțiunea este 20% din suma contestată (Legislație aplicabilă: O.G. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală (r3) art. 215, alin 2)
 • cazuri de faliment
  debitorul și-a declarat intenția de a intra în faliment, ori nu și-a declarat intenția de reorganizare; dacă nu este confirmat nici un plan de reorganizare; judecătorul-sindic poate dispune motivat că reorganizarea să înceteze și să se treacă la lichidarea averii debitorului; (...)
 • cecul
  este un înscris prin care o persoană numită trăgător dă ordin unei bănci, la care are un disponibil bănesc, bancă numită tras, să plătească, la prezentarea titlului, o sumă de bani altei persoane, numită beneficiar. pentru valabilitatea acestuia trebuie să conțină următoarele(...)
 • cel care efectueaza revizuirea controlului calitatii misiunii
  un partener, sau o altă persoană din cadrul firmei, o persoană din afară care are calificarea adecvată, sau o echipă formată din astfel de persoane, care au o experiență suficientă și adecvată și autoritatea de a evalua, în mod obiectiv, înainte ca raportul să fie emis, raționamentele(...)
 • Centrala Incidentelor de Plati
  centru de intermediere care gestioneaza informatia specifica incidentelor de plati atat din punct de vedere bancar cat si din punct de vedere social (pierdere/furt/distrugere).
 • Centrala Riscurilor Bancare
  centru de intermediere care gestioneaza in numele BNR informatia de risc bancar si informatia despre fraudele cu carduri.
 • centralizarea
  constă în strângerea la un centru de prelucrare a tuturor formularelor și însumarea datelor fiecărei caracteristici aditive în parte, în scopul obținerii indicatorilor totalizatori. există centralizări simple și centralizări pe grupe. centralizarea pe grupe - presupune(...)
 • centru de alocare
  cuprinde activitati care prin natura lor nu contribuie direct la obtinerea veniturilor si deci nici la crearea profitului. Cheltuielile acestor centre sunt limitate la alocatiilebugetare si principalul obiectiv financiar este economisirea resurselor si pastrarea echilibrului între cheltuielile(...)
 • centru de gestiune complexa
  corespunde subdiviziunilor organizatorice care realizeaza activitati complexe (promovarea si gestionarea resurselor, lansarea de produse noi, relatia cu piata, obiective de cercetare-dezvoltare etc.). Aceste centre au autonomie economico-financiara în cadrul întreprinderii, respectiv(...)
 • centru de gestiune mixta
  creat pentru acele activitati din întreprindere care prin natura si destinatia lor sunt menite sa contribuie direct la realizarea profitului. Productia acestor centre este fie vânduta în întregime, fie o parte este vânduta iar o alta parte este destinata continuarii procesului de productie în(...)
 • centru de gestiune simpla
  corespunde activitatilor de productie sau functionale din întreprindere care prin natura si destinatia lor reprezinta trepte intermediare înobtinerea veniturilor si profitului. întreaga lor activitate este destinata cons umului intern al întrepridnerii.Cheltuielile acestor centre sunt, de(...)
 • cenzorul contabil
  este un expert contabil, contabil autorizat sau economist cu studii superioare (cu o vechime de minimum cinci ani in contabilitate), de regula membru al Corpului Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania, care certifica faptul ca situatiile financiare intocmite de(...)
 • cercetarea statistica
  cuprinde totalitatea operațiilor de culegere și observare, sistematizare și prelucrare, stocare și regăsire, analiză și interpretare a informațiilor necesare pentru cunoașterea și conducerea proceselor sociale și economice etapele cercetării statistice sunt următoarele: (...)
 • cererea
  se defineste ca fiind cantitatea in care un bun economic poate fi cumparat in functie de pretul sau in decursul unei perioade
 • cererea de munca
  reprezinta nevoia de munca remunerata care se formeaza la un moment dat intr-o economie de piata
 • certificarea rezonabilă
  o firmă trebuie să definească mecanisme de control intern care să ofere o asigurare rezonabilă, nu absolută, că situațiile financiare prezintă o imagine fidelă;
 • certificate de depozit
  sunt emise de bancile comerciale si sunt negociabile intre toti agentii economici.
 • certificatele de parti sociale
  sunt emise de societățile cu răspundere limitată, Legea nr. 31/1990 republicată precizând că aceste părți sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. administratorii societății cu răspundere limitată pot elibera, la cerere, un certificat constatator al drepturilor(...)
 • cesiune
  conventie prin care un creditor transmite o creanta a sa unei alte persoane.
 • cesiunea contractului de locatiune asupra fondului de comert
  este de fapt o vanzare a dreptului de folosinta, este admisibila in cazul in care nu este interzis prin contractul de locatiune. este cerut consimtamantul locatorului - daca prin contract s-a prevazut acest lucru; fiind o cesiune de creanta, cesiunea trebuie notificata(...)
 • cheltuieli cu amortizarea
  reprezinta fractiunea din costul activelor imobilizate (vezi definitia) folosita in cursul unei perioade contabile
 • cheltuieli de constituire
  sunt reprezentate de cheltuielile cu infiintarea, dezvoltarea si furnizarea intreprinderii (taxe de inregistrare si inmatriculare, cheltuieli privind emiterea si vanzarea de actiuni, cheltuieli de prospectare a pietei si de publicitate) numai cand reglementarile permit imobilizarea acestora.(...)
 • cheltuieli de dezvoltare
  sunt reprezentate de costurile efectuate pentru realizarea unor obiective strict individualizate, a caror fezabilitate tehnologica a fost demonstrata si care vor fi utilizate in intreprindere sau comercializate. Amortizarea se realizeaza sistematic pe durata utila de viata.
 • cheltuieli ulterioare af. imob. corporale
  Cheltuielile ulterioare aferente unui element de natura imobilizărilor corporale vor fi trecute în mod normal pe cheltuieli. Cheltuielile trebuie adăugate la valoarea contabilă a activului doar atunci când îmbunătățesc condiția activului peste standardul de performanță estimat inițial, acțiune(...)
 • cheltuielile
  constituie diminuari ale beneficiilor economice inregistrate pe parcursul exercitiului contabil sub forma de iesiri sau scaderi ale valorii activelor sau cresteri ale datoriilor, care se concretizeaza in reduceri ale capitalului propriu, altele decat cele rezultate din distribuirea acestora(...)
 • cheltuielile de exploatare
  sunt clasificate dupa natura lor, de exemplu: cheltuielile cu materiile prime si consumabilele, cheltuieli cu salariile, cheltuieli cu asigurarile sociale, cheltuieli cu serviciile, cheltuieli cu reducerea valorii activelor, cheltuieli cu amortizarile, alte cheltuieli (din vanzarea activelor(...)
 • cheltuielile de sponsorizare
  sunt cheltuieli nedeductibile fiscal se scad din impozitul pe profit datorat în limita minimului dintre următoarele: 3o/00 din cifra de afaceri; 20% din impozitul pe profit datorat.
 • cheltuielile exceptionale
  se refera la amenzile si penalitatile achitate ,prerezervele create pentru riscuri si cheltuieli, amortismente si reduceri exceptionale de valoare.
 • cheltuielile financiare
  provin din participatii, dobanzi, diferente de curs valutar, din reduceri financiare (sconturi) obtinute sau acordate etc.
 • cheltuielile in avans
  sunt sumele de bani achitate in cursul exercitiului curent, dar care se refera la servicii care vor fi primite in cursul exercitiului urmator, cand vor fi recunoscute drept cheltuieli (de exemplu: chirii sau abonamente platite in avans)
 • cheltuielile propriu-zise
  apar în cursul activităților curente ale întreprinderilor, regăsindu-se sub forma costului vânzărilor, costului consumurilor de stocuri, salariilor și amortismentelor. în concordanță cu principiile partidei duble ele se evidențiază prin echivalență cu ieșirile sau reducerile de active cum ar(...)
 • chestionarul de sfarsit de misiune
  permite asigurarea că toate elementele au fost reunite, că normele au fost respectate și că dosarele sunt complete. intrebările din chestionar trebuie să recapituleze toate lucrările ce trebuie efectuate potrivit standardelor normelor de audit și procedurilor interne ale cabinetului(...)
 • ciclitatea
  este acea forma de miscare a activitatii economice dintr-o tara in care se succed alternativ perioadele de expansiune cu cele de contractie
 • ciclul contabil
  poate fi manual sau informatizat; acesta cuprinde toate operațiunile economico financiare.
 • ciclul de exploatare
  reprezinta perioada de timp dintre achizitionarea materiilor prime care intra intr-un proces si finalizarea sa in numerar sau sub forma unui instrument usor convertibil in numerar.
 • ciclul economic
  reprezinta perioada de la inceputul unei contractii a activitatii economice de ansamblu, pana la inceputul celei urmatoare
 • CIF COST, INSURANCE AND FREIGHT
  conditie comerciala prin care vanzatorul trebuie sa plateasca costurile si navlul necesare pentru a aduce marfurile in portul de destinatie numit, dar riscul de pierdere sau avariere a marfurilor, precum si orice costuri suplimentare datorate unor evenimente ulterioare livrarii(...)
 • cifrele perioadei curente
  valorile și alte evidențieri care au legătură cu perioada curentă.
 • CIP CARRIAGE AND INSURANCE PAID TO
  conditie comerciala prin care vanzatorul plateste navlul pentru transportul marfurilor pana la destinatia numita si procura asigurarea impotriva riscului cumparatorului de pierdere sau avariere a marfurilor in timpul transportului. Vanzatorul contracteaza asigurarea si plateste prima de(...)
 • circuitul auditului
  stabilirea fluxurilor informațiilor, atribuțiile și responsabilitățile referitoare la acestea, precum și arhivarea documentației justificative complete, pentru toate stadiile desfășurării unei acțiuni, care să permită totodată reconstituirea operațiunilor de la suma totală până la detalii(...)
 • circulatia monetara
  importanța monedei în economie este dată de măsura în care aceasta circulă și finanțează tranzacțiile economice. potrivit relației lui Irving Fisher, ecuația cantitativă a monedei permite măsurareacererii de monedă din economie: M*V = P*Q Unde: M - masa monetara P -(...)
 • clasificarea informatiilor economice
  1.Dupa continutul lor pot fi de planificare sau programare(informatii efective si de control)2.Dupa formele de prezentare pot fi: orale, scrise si audio-vizuale3.Dupa etaloanele informationale pot fi: cantitative si valorice( exprima activitatea in etalon banesc)4.Dupa sfera de cuprindere pot(...)
 • clasificarea si gruparea statistica
  se manifesta prin structurarea colectivității în grupe omogene după variația uneia sau mai multor caracteristici de grupare prin grupe omogene se înțelege atunci când unitățile care o compun sunt de același fel (aparțin aceluiași tip calitativ) și ca nivel diferă în mică măsură una(...)
 • clientela
  reprezintă totalitatea persoanelor fizice și juridice care se află în raporturi juridice cu un comerciant. Din punct de vedere contabil se exprimă sub forma unei cifre. Factorii care influențează clientela se grupează în două categorii: factori interni care fac parte(...)
 • clientii
  includ creantele rezultate din bunurile vandute, lucrarile executate, serviciile prestate, a caror contravaloare urmeaza a se incasa ulterior
 • cod etic
  furnizează profesionistilor contabili principiile și valorile ce le permit să-și orienteze practica profesională în funcție de contextul specific; necesitatea Codului constă în : 1. necesitatea garantării unei calități optime a serviciilor; 2. conservarea(...)
 • codul privind conduita etica a auditorului intern
  reprezintă un ansamblu de principii și reguli de conduită care trebuie să guverneze activitatea auditorilor interni. Scopul Codului privind conduita etică a auditorului intern este de a promova cultura etică în viziunea globală a profesiei de auditor intern. Codul privind conduita etică(...)
 • coeficient de rotatie
  sau numarul de rotatii efectuat de un volum de active circulante se determina ca raport între volumul activitatii obtinute exprimat prin cifra de afaceri (CA) sau productia exercitiuului (Qe) si volumul activelor circulante utilizate în acest scop (Ac).
 • coeficientul de volatilitate
  sau factorul beta reflecta influenta pe care volatilitatea pietei bursiere o are asupra volatilitatii fiecarei actiuni in parte sau chiar asupra unui portofoliu. Aceasta influenta reprezinta in fapt riscul sistematic. factorul beta se determina statistic ca un coeficient de(...)
 • colectivitatea statistica
  sau populatia, reprezintă totalitatea unităților a căror esență este definită prin aceeași determinare și ale cărei unități sunt delimitate în timp și spațiu formând o colectivitate statistică. Ea reprezintă forma de concretizare a fenomenului sau procesului economic studiat. Statistica(...)
 • comasarea prin absorbtie
  constă în încorporarea unei persoane juridice ce își încetează astfel existența într-o altă persoană juridică ce își păstrează ființa. Absorbția produce așadar un efect extinctiv (deoarece presupune încetarea existenței persoanei juridice absorbite).
 • comasarea prin fuziune
  ca modalitate de reorganizare a persoanelor juridice constă în unirea a două sau mai multe persoane juridice care își încetează astfel existența constituind o nouă persoană juridică. Fuziunea produce astfel atât un efect extinctiv, constând în încetarea persoanelor juridice care fuzionează,(...)
 • combinarea factorilor de productie
  reprezinta unirea sub aspect cantitativ, structural si calitativ a factorului uman cu factorii materiali ai productiei, in vederea producerii de bunuri economice
 • comensurare
  o tranzacție sau un eveniment este înregistrat la valoarea adecvată, iar veniturile și cheltuielile sunt alocate perioadei corespunzătoare;
 • comerciantii
  sunt: persoanele fizice si asociatiile familiale, care desfasoara in mod obisnuit acte de comert societatile comerciale companiile nationale si societatile nationale regiile autonome grupurile de interes economic cu caracter comercial organizatiile(...)
 • comerciantii persoane fizice
  persoanele fizice au calitatea de comerciant dacă săvârșesc fapte de comerț cu caracter profesional. Potrivit Codului comercial, comerciantul persoană fizică este definit prin apartenența sa la un anumit grup profesional și prin faptele de comerț pe care le săvârșește. Comerciantul(...)
 • comert
  din punct de vedere etimologic, noțiunea de „comerț” provine din cuvântul latinesc „commercium”, o juxtapunere a cuvintelor „cum” și „merx” ce înseamnă operațiuni legate de marfă, cel care exercită activitatea de comerț este comerciantul („merx” – „mercator”) in sens economic,(...)
 • Comisia de Statistica a Natiunilor Unite
  înființată în 1946 este principalul organism statistic pe plan internațional de asemenea, “Departamentul de Economie și Statistică” înființat în cadrul OCDE in 1960, “Oficiul de Statistică al Uniunii Europene” înființat în 1958 și “Institutul Inter-American de Statistică” fondat în(...)
 • comisia de valori mobiliare
  este un organism juridic care supravegheza operatiunile cu valori mobiliare. Toate emisiunile de obligatiuni trebuie înregistrate la aceasta comisie; prin intermediul ei emitentul difuzeaza un prospect catre toti cei interesati sa achizitioneze obligatiuni, în care se detaliaza scopurile(...)
 • comision de administrare
  contravaloarea serviciului de analizare, procesare si evaluare a cererii de acordare a finantarii in sistem leasing si de urmarire a contractului pe parcursul derularii acestuia.
 • comisionul
  este un contract având ca obiect tratarea de afaceri comerciale de către comisionar pe socoteala comitetului” (articolul 405 Cod comercial) contractul de comision, ca operație de sine stătătoare, se caracterizează prin faptul că intermediarul (comisionarul) are două categorii de(...)
 • comitetul de audit
  comitetul pentru Audit Public Intern este format din: a) președintele Camerei Auditorilor Financiari din România; b) 2 profesori universitari cu specialitate în domeniul auditului public intern; c) 3 specialiști cu înaltă calificare în domeniul auditului(...)
 • comparabilitatea
  nevoia de comparabilitate nu reprezintă un scop în sine și nu trebuie lăsată să devină un impediment în introducerea standardelor de contabilitate care să ofere o bună imagine fidelă a situațiilor financiare. Evidențierea în contabilitate în mod unitar a unei tranzacții economico-financiară(...)
 • comparabilitatea informatiei financiare
  permite efectuarea de comparatii in timp, prin studierea situatiilor financiare anterioare si prezente. Comparabilitatea presupune prezentarea, paralel cu informatia anului curent, a informatiei corespunzatoare exercitiului precedent
 • compartimentele de audit public intern
  din entitățile publice reprezintă structura funcțională de bază în domeniul auditului public intern, care se va stabili după parcurgerea următoarelor etape: identificarea tuturor activităților desfășurate atât în cadrul entității publice, cât și în structurile subordonate în care(...)
 • compartimentul de audit public intern
  se organizează astfel: se constituie în subordinea directă a conducerii entității publice și, prin atribuțiile sale, nu trebuie să fie implicat în elaborarea procedurilor de control intern și în desfășurarea activităților supuse auditului public intern. Conducătorul(...)
 • compensarea / cumularea
  fiecare element semnificativ trebuie prezentat în mod separat în situațiile financiare: elementele semnificative nu trebuie cumulate sau compensate. compensarea lipsurilor cu eventualele plusuri constatate la inventariere - la stabilirea valorii debitului, in cazurile in care(...)
 • competenta profesionala si atentia cuvenita
  impune ca obligație auditorilor de a se conforma legilor și reglementărilor relevante, de a evita orice acțiuni care pot discredita profesia de auditor, vizează, de asemenea și perfecționarea continuă și durabilă a auditorului, îmbunătățirea comportamentelor sale și a serviciilor(...)
 • componenta
  o divizie, sucursală, filială, societate mixtă, societate asociată sau o altă entitate ale căror informații financiare sunt incluse în situațiile financiare auditate de către auditorul principal.
 • componenta a unui set complet de situatii financiare
  cadrul financiar de raportare aplicabil adoptat în întocmirea situațiilor financiare determină ce constituie un set complet de situații financiare. Componentele unui set complet de situații financiare includ: o singură situație financiară, conturile specifice, elementele conturilor sau(...)
 • comportament profesional
  comportamentul auditorului se caracterizează printr-o atitudine de care acesta trebuie să dea dovadă evitând orice comportament care ar putea aduce atingere discreditării profesiei. Obligațiile evitării oricărui comportament indecent față de profesiune impune organismului profesional să aibă(...)
 • comunicarea
  este un act de concurență neloială care constă în afirmațiile false ale unui comerciant, făcute în cadru restrâns sau în mod public, referitoare la: întreprinderea sa, cu scopul de a induce în eroare și de a-i crea “o situație de favoare în dauna unor concurenți”; (...)
 • conceptul de audit intern
  precizează câteva elemente indispensabile: auditul intern efectuează misiuni de asigurare și consiliere; domeniile sale de responsabilitate sunt riscul, controlul intern și administrarea entității; finalitatea auditului intern este aceea de a adăuga valoarea organizațiilor.
 • concurenta
  este definită ca o confruntare între agenții economici pentru câștigarea și conservarea clientelei, în scopul rentabilizării propriei activități. Concurența este protejată de lege sub dublu aspect: reprimarea înțelegerilor și practicilor anticoncurențiale,(...)
 • concurenta neloiala
  este o formă a concurenței ilicite. Ea constă din săvârșirea de către comerciant, în scopul atragerii clientelei, a unor acte și fapte care contravin legii, bunelor moravuri în activitatea comercială și loialității profesionale.
 • conditia cazuala
  este aceea ce depinde de hazard și care nu este nici în puterea creditorului, nici într-aceea a debitorului. provine de la cuvântul latinesc casus, care înseamnă întâmplare este independentă de voința părților constituie condiții cazuale: „dacă voi supraviețui fratelui(...)
 • conditia mixta
  este aceea care, conform Codului civil, “depinde totodată de voința uneia din părțile contractante și de aceea a unei alte persoane“ (determinate) exemplu de condiție mixtă este: „îți vând mașina, dacă tatăl meu îmi va cumpăra alta”.
 • conditia negativa
  este cea care constă în neîndeplinirea unui eveniment viitor și nesigur exemplu de condiție negativă este: “îți donez autoturismul dacă în următorul an nu mi se va naște un fiu”.
 • conditia potestativa
  este cea a cărei realizare sau nerealizare depinde complet de voința uneia dintre părți sau, în exprimarea Codului civil, “aceea care face să depindă perfectarea convenției de un eveniment, pe care și una și alta din părțile contractante poate să-l facă a se întâmpla sau poate să-l(...)
 • conditia pozitiva
  este cea care constă în îndeplinirea unui eveniment viitor și nesigur
 • conditia rezolutorie
  este cea până la realizarea căreia drepturile subiective și obligațiile corelative ale părților sunt considerate că există și se execută. Potrivit Codului civil, “Condiția rezolutorie este aceea care supune desființarea obligației la un eveniment viitor și necert”. exemplu, un act(...)
 • conditia suspensiva
  este cea care, până la realizarea ei, suspendă existența drepturilor subiective civile și a obligațiilor corelative ale părților. Codul civil prevede că: “Obligația sub condiție suspensivă este aceea care depinde de un eveniment viitor și necert. Obligația condițională nu se perfectează(...)
 • conditii de fond
  când privesc conținutul actului juridic civil
 • conditii de forma
  când se referă la modalitatea de exteriorizare a voinței
 • conditii pentru desemnarea administratorilor
  în ceea ce privește cetățenia, condiții exprese sunt formulate pentru societatea pe acțiuni și anume: unicul administrator sau președintele consiliului de administrație și cel puțin jumătate din numărul administratorilor trebuie să fie cetățeni români (dacă prin actul constitutiv nu se(...)
 • conducatorul departamentului de audit intern
  are ca obligație monitorizarea implementării recomandărilor făcute în urma angajamentelor de audit. Această misiune este facilitată de instrumentul folosit, și anume planul de acțiuni; acesta stabilește importanța recomandării făcute, responsabilitățile persoanelor implicate în(...)
 • conducere
  cuprinde funcționarii și alte persoane care au funcții de nivel managerial superior. include persoane însărcinate cu guvernanța doar în acele situații în care acestea îndeplinesc funcții de execuție.
 • conducerea corporativa
  se refera la sistemul de reguli prin care companiile sunt conduse si controlate. Conducerea corporativa ia in considerare constituenti interni si externi
 • conferinta monetara de la Bretton Woods
  din anul 1944 a reprezentat un pas hotărâtor pentru formarea și funcționarea unui Sistem Monetar Internațional. Sub egida O.N.U. au fost organizate instituții internaționale cu atribuții financiar-monetare: Fondul Monetar Internațional, Banca Internațională pentru Reconstrucție și(...)
 • confidențialitatea
  d.p.d.v al expertului contabil - presupune ca profesionistul contabil trebuie sa respecte confidentialitatea informatiilor obtinute cu ocazia executarii lucrarilor sale si nu trebuie sa divulge nici una dintre aceste informatii catre terti, cu exceptia cazurilor cand a fost autorizat in(...)
 • confirmare
  un anume gen specific de investigație care constă din procesul obținerii unei declarații sau informații sau a unei condiții existente, direct de la o terță parte.
 • confirmarea expresa a actului nul
  se face sub forma unui act juridic unilateral întocmit în acest scop și trebuie să îndeplinească următoarele condiții: să provină de la persoana care ar fi avut dreptul să anuleze actul, deci de la persoana ale cărei interese au fost afectate prin încheierea actului(...)
 • confirmarea externa
  este un tip specific de investigare și reprezintă procesul de obținere a unei declarații directe de la o terță parte, cu privire la o informație sau la o situație (condiție) existentă. confirmările sunt utilizate frecvent atunci când este vorba despre soldurile conturilor și(...)
 • confirmarea tacita a actului nul
  poate rezulta fie din executarea, în cunoștință de cauză, a actului anulabil, fie din neinvocarea nulității relative înăuntrul termenului de prescripție. in unele ramuri de drept, cum este dreptul muncii și nulitatea abolută poate fi acoperită, prin îndeplinirea ulterioară a(...)
 • conflictul de loialitate
  profesionistii contabili angajati datoreaza loialitatea, atat angajatorului lor, cat si profesiei lor, si uneori pot aparea situatii conflictuale intre cei doi. prioritatea fireasca a unui angajat trebuie sa fie aceea de a respecta atat obiectivele legitime si etice ale entitatii in(...)
 • conjunctura
  este ansamblul variabilelor de natura diversa economica, politica, sociala, etc., care caracterizeaza situatia la un moment dat si care exercita o influenta mai mult sau mai putin importanta asupra firmei studiate. Deasemenea, importanta are si mediul comercial - atractivitatea produselor,(...)
 • consecventa
  principiul consecventei, denumit si principiul permanentei metodelor, a fost dezvoltat pentru a permite comparabilitatea informatiilor contabile in timp. Acesta impune ca, odata aleasa o metoda contabila, ea sa fie urmata cu consecventa
 • consiliul valutar
  reprezintă o autoritate care emite bancnote și monedă metalică acoperite într-o proporție de 100% în valută străină (denumită ancoră) și deplin convertibilă, la un curs de schimb fix. permite păstrarea unor cursuri de schimb stabile față de valuta ancoră sau față de aur și deține,(...)
 • consiliului de administratie
  "ar trebui să aibă responsabilitatea aprobării și revizuirii periodice a strategiilor de ansamblu și a politicilor semnificative ale băncii; înțelegerii riscurilor majore cu care banca are de-a face, stabilirii nivelurilor acceptabile ale acestor riscuri și asigurării că sunt luate(...)
 • consimtamantul
  este acea condiție esențială, de fond și generală a actului juridic civil care constă în hotărârea de a încheia un act juridic civil manifestată în exterior.
 • constatari cu privire la examinarea unui element
  se fac în cazul când auditorul apreciază ca insuficient controlul intern sau când documentele justificative nu sunt suficient de clare și de aceea auditorul nu poate declara satisfăcătoare verificările sale asupra unui post bilanțier.Auditorul trebuie să cuantifice influența acestor factori,(...)
 • constatari referitoare la continutul unei evaluari determinate
  din care rezultă:- calcule eronate de date (inventarierea dublă a unui lot);- existența unor divergențe privind aprecierea evaluării unor date (divergențe între conducere și auditor privind mărimea unor provizioane);- aplicarea unor proceduri contabile neconforme cu principiile contabile(...)
 • constatari referitoare la prezentarea unui element patrimonial
  - utilizarea unor denumiri ambigue (o parte componentă a profitului excepțional  nu a fost separată de profitul din exploatare);- omisiunea unor informații (gajuri acordate de întreprindere înscrise în clasa a 8-a);- gruparea în m
 • constituentii externi
  prevederile legale pe care se intemeiaza si care motiveaza raporturile juridice stabilite intre constituentii interni ori activitatea decizionala a unei companii
 • constituentii interni
  sunt actionarii, membrii consiliului de administratie, membrii comitetului de directie, directorii executivi, (se sugereaza eliminarea acestor categorii, exprimarea fiind generala);
 • constructiile
  sunt mijloacele fixe reprezentate de cladiri achizitionate de la terti sau din productie proprie, care se supun amortizarii, deoarece ele au durata de utilizare limitata. Cu toate ca o constructie nu poate fi separata de terenul pe care il ocupa, este important sa se evidentieze separat(...)
 • consum
  reprezinta folosirea de catre fiecare agent economic, inclusiv statul, a unei parti din venit pentru cumpararea de bunuri si servicii necesare satisfacerii nevoilor de viata, respectiv pentru functionarea societatii folosirea bunurilor corporale si incorporale, folosire care(...)
 • consum autonom
  componenta a functiei consumului independenta de nivelul venitului, semnificatia acesteia fiind legata de imposibilitatea amanarii consumului, chiar si in situatia in care nivelul venitului va fi zero. din punct de vedere al analizei in termeni de echilibru static, valorile(...)
 • consum final
  folosirea unui bun care nu participa la crearea altor bunuri marimea consumului final reprezinta valoarea bunurilor economice utilizate, pentru satisfacerea directa a nevoilor umane, individuale si colective in cadrul consumului final se include consumul final al gospodariilor(...)
 • consum intermediar
  consum de bunuri economice, cu exceptia capitalului fix, pentru a produce alte bunuri. Determinarea consumului intermediar este importanta pentru calculul indicatorilor macroeconomici in vederea evitarii inregistrarilor repetate.
 • consum intraramuri
  termen utilizat in contabilitatea nationala, prin care se exprima partea de productie proprie consumata de o ramura, sector sau agent economic
 • consum privat
  folosirea, utilizarea de bunuri finale de catre persoane fizice sau juridice private pentru activitati necomerciale
 • consum public
  folosirea, utilizarea bunurilor finale de catre administratiile publice centrale si locale, pentru a realiza activitati cu caracter necomercial. marimea consumului public este diferita de la o perioada la alta si de la o tara la alta. componenta importanta a cheltuielilor publice
 • consum specific sau tehnologic
  cantitatea de capital circulant consumata, in expresie fizica, pentru obtinerea unui bun economic
 • contabil sau auditor profesionist in practica publica *
  un profesionist contabil, indiferent de clasificarea funcțională (spre exemplu audit, fiscalitate, consultanță) dintr-o firmă care furnizează servicii profesionale. Acest termen este folosit și atunci când se referă la o firmă de contabili profesioniști în practica publică. *Așa cum(...)
 • contabilitatea de gestiune
  furnizează toată informația contabilă care este cuantificată, prelucrată și transmisă pentru utilizarea internă de către management. Ea descrie circuitul patrimonial intern al întreprinderii, definit de activitățile consumatoare de resurse și producătoare de rezultate.Obiectivele principale(...)
 • contabilitatea financiara
  descrie circuitul patrimonial al întreprinderii luat în totalitatea și structuralitatea sa. Obiectivul său principal îl constituie furnizarea de informații sintetice privind poziția financiară, performanțele și modificările poziției financiare. Informația contabilă, pe lângă o utilizare(...)
 • contabilitatea institutiilor publice
  asigura informatii ordonatorilor de credite cu privire la executia bugetelor de venituri si cheltuieli, patrimoniul aflat in administrare, precum si pentru intocmirea contului general anual de executie a bugetului de stat, a contului anual de executie a bugetului asigurarilor sociale de stat,(...)
 • contabilitatea trezoreriei
  are ca obiect evidenta existentei si miscarii disponibilitatilor din conturile de la banci si din casierie, titlurilor de plasament, creditelor bancare pe termen scurt si a altor valori de trezorerie
 • contabilul autorizat
  este persoana care a dobandit aceasta calitate in conditiile O.G. nr. 65 / 1994 si are capacitatea de a tine contabilitatea si de a intocmi bilantul contabil. ca si expertul contabil, este un profesionist independent, nesalarizat de o entitate economica. raspunde civil si penal(...)
 • contabilul salarizat
  este subordonat sefului ierarhic si executa sarcinile ce ii revin din fisa individuala. Rareori, in cazul unei intreprinderi mari, mijlocii, executa toate lucrarile contabile. contabilul salarizat este specializat de regula, pe un sector al contabilitatii. raspunde fata de(...)
 • contestatia
  contestația se poate face în termen de 15 zile, sub sancțiunea decăderii, de la data când: a) contestatorul a luat cunoștință de executarea ori de actul de executare pe care le contestă, din comunicarea somației sau din altă înștiințare primită ori, în lipsa acestora, cu(...)
 • continuitatea auditului intern bancar
  auditul intern ar trebui să fie o funcție permanentă. în îndeplinirea îndatoririlor și responsabilităților sale, conducerea băncii ar trebui să ia toate măsurile necesare astfel încât banca să poată conta în permanență pe o funcționare adecvată a auditului intern corespunzătoare mărimii(...)
 • continuitatea exploatarii
  ipoteză potrivit căreia întreprinderea va continua activitatea de bază într-un viitor previzibil fără a reduce semnificativ tranzacțiile sale. In consecință activele sunt evaluate la costul istoric și nu la valoarea netă realizabilă sau lichidativă
 • contracte cost plus
  (Cost plus un procent din profit)Rezultatul (profitul sau pierderea) aferent contractului poate fi evaluat credibil atunci când:(i) este probabil că întreprinderea va înregistra beneficii economice aferente contractului; și(ii) costurile contractuale atribuibile contractului, fie că sunt sau(...)
 • contracte de constructii cu preț fix
  (prețul convenit la începutul contractului)Rezultatul contractului (profitul sau pierderea) poate fi estimat credibil atunci când toate condițiile următoare sunt îndeplinite:(i) veniturile contractuale totale pot fi evaluate credibil;(ii) este probabil că întreprinderea va înregistra(...)
 • contractul
  din punct de vedere etimologic, termenul „contract” provine din latinescul contrahere (a trage împreună). din punct de vedere juridic, contractul reprezintă, conform prevederilor articolului 942 Cod civil, acordul de voință dintre două sau mai multe persoane prin care se nasc, se(...)
 • contractul de cont curent
  prin c.c.c., părțile se înțeleg ca în loc să achite separat și imediat creanțele lor reciproce izvorâte din prestațiile făcute de una către cealaltă, lichidarea să se facă la un anumit termen, prin achitarea soldului de către partea care va fi debitoare. in raporturile ce decurg din(...)
 • contractul de leasing
  leasingul este la acest moment, pe plan internațional, unul dintre cele mai răspândite mijloace de realizare a finanțărilor. leasing-ul era, până nu demult, un contract întâlnit mai cu seamă în legislația comercială internațională, fiind impus însă de noile realități economice pe(...)
 • contractul de prestari de servicii de audit
  Prevederile de baza ale contractului de prestari de servicii de audit sunt: partile contractante;  obiectul contractului;  durata prestarii serviciilor;  descrierea auditului financiar si rapoarte;  utilizarea raportului de audit(...)
 • contrapartida - credite interne
  sub această denumire sunt regrupate: creditele acordate statului (sub forma achiziției de titluri publice și care reflectă creanțele asupra Trezoreriei); creditele interne acordate economiei (sub forma creditelor acordate agenților economici și a obligațiunilor(...)
 • contrapartida exterioara
  reprezintă expresia contabilă a influenței relațiilor internaționale asupra masei monetare. Astfel, soldul balanței de plăți exercită o influență directă asupra nivelului masei monetare. Un import de mărfuri antrenează o diminuare a încasărilor în moneda națională, întrucât(...)
 • contrarietatea de interese
  in cazul asociatilor unei societati in nume colectiv: asociatul care, într-o operațiune determinată, are, pe cont propriu sau pe contul altuia, interese contrare acelora ale societății, nu poate lua parte la nici o deliberare sau decizie privind această operațiune. (...)
 • contributii interne
  se formeaza din resursele degajate din prorpia activitate pe care o desfasoara firma, astfel asistam la un proces de autofinantare, cu importanta deosebita asupra asigurarii autonomiei financiare.
 • contributii sociale obligatorii
  orice contribuții care trebuie plătite, în conformitate cu legislația în vigoare, pentru protecția șomerilor, asigurări de sănătate sau asigurări sociale
 • controale generale in sistemele informationale computerizate
  politici și proceduri care se referă la multe aplicații și care susțin funcționarea eficientă a controalelor aplicațiilor contribuind astfel la asigurarea unei funcționări adecvate continue a sistemelor informatice. Controalele informatice generale includ în mod obișnuit controale asupra(...)
 • control de calitate
  Scopul controlului calitatii este de a stabili standarde si de a furniza instructiuni privind: politicile si procedurile unei firme de audit referitoare la activitatea de audit in general proceduri referitoare la munca delegata asistentilor pentru un audit(...)
 • control de detectare
  sunt efectuate asupra unui grup de operațiuni de aceeași natură (prin sondaj) cu scopul de a descoperi anomaliile în funcționarea sistemului sau al asigurării că aceste anomalii nu există.
 • control de prevenire
  se realizează în timpul derulării operațiunilor înainte de a se trece la faza următoare și, de regulă, înaintea înregistrării operațiunii respective.Aceste controale se materializează într-o semnătură sau viză pe documente.
 • control financiar public intern
  întregul sistem de control intern din sectorul public, format din sistemele de control ale entităților publice, ale altor structuri abilitate de Guvern și dintr-o unitate centrală care este responsabilă de armonizarea și implementarea principiilor și standardelor de control și audit;
 • control intern
  sistem conceput pentru a oferi o asigurare rezonabilă privind atingerea obiectivelor managementului în următoarele domenii : fiabilitatea raportării financiare, eficacitatea și eficiența operațiunilor și respectarea legilor și reglementărilor aplicabile. ansamblul formelor de(...)
 • control intern bancar
  reprezintă un proces continuu la care participă consiliul de administrație, conducătorii, precum și personalul băncilor (așa cum este definit de Norma B.N.R. nr.17/2003 și de Comitetul de la Basel). Este subliniat astfel faptul că nu este vorba doar despre o procedură sau o politică(...)
 • control reciproc
  presupune separarea funcțiilor (sarcinilor) de serviciu prin obiectivele compartimentului producție, personal, calitatea serviciilor și a producției și comercializarea lor.
 • controlul accesului
  proceduri proiectate să restricționeze accesul la echipamentele terminale, programele și datele conectate. Controlul accesului constă în „autentificarea utilizatorului” și „autorizarea utilizatorului”. „Autentificarea utilizatorului” se realizează, în general, prin identificarea unui(...)
 • controlul aplicatiilor in sistemele informatice
  proceduri manuale sau automate care operează de obicei la nivelul proceselor întreprinderii. Controlul aplicațiilor poate fi de natură preventivă sau de detectare și este proiectat să asigure integritatea înregistrărilor contabile. în consecință, controalele aplicațiilor se referă la(...)
 • controlul dezvoltarii programelor
  proceduri menite să prevină sau să detecteze modificările inadecvate aduse programelor informatice care sunt accesate cu ajutorul terminalelor conectate on-line. Accesul poate fi restricționat prin controale cum ar fi folosirea unor programe operaționale separate sau a unor pachete de(...)
 • controlul exclusiv
  înseamnă puterea de a dirija politicile financiare și operaționale ale unei entități sau întreprinderi pentru a obține beneficii din activitatea ei
 • controlul financiar preventiv
  este activitatea prin care se verifică legalitatea și regularitatea operațiunilor efectuate pe seama fondurilor publice sau a patrimoniului public, înainte de aprobarea acestora.Controlul financiar preventiv constă în verificarea sistematică a proiectelor de operațiuni incluse în sfera sa, din(...)
 • controlul financiar preventiv delegat
  se organizează și se exercită de către autoritățile competente, în mod unitar la ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat, precum și ai bugetului oricărui fond special, la Fondul Național și la agențiile de implementare a fondurilor(...)
 • controlul financiar preventiv propriu
  se organizează și se exercită de către autoritățile competente, în mod unitar la toate entitățile publice și asupra tuturor operațiunilor cu impact financiar asupra fondurilor publice și patrimoniului public;se exercită, prin viză, de către persoana din cadrul compartimentelor de specialitate,(...)
 • controlul în comun (concomitent)
  presupune împărțirea controlului între asociați, respectiv pentru luarea deciziilor este nevoie de acordul unanim al părților.
 • contul contabil
  instrumentul (modelul, procedeul) folosit in contabilitate pentru a inregistra, calcula si controla existentul si modificarile in sens contrar (cresteri, micsorari) ale fiecarui elemenet bilantier, pe o anumita perioada de timp. Cea mai simpla forma de cont este "T-ul" (te-ul) pentru ca(...)
 • contul de profit si pierdere
  cuprinde rezultatele activitatii desfasurate de intreprindere pe parcursul unei perioade de raportare; acesta ne furnizeaza cativa indicatori importanti pentru aprecierea performantei intreprinderii: profitul sau pierderea din exploatare, profitul sau pierderea din activitatea curenta,(...)
 • contul de rezultate
  =contul de profit si pierdere; vezi definitia contului de profit si pierdere
 • conturi analitice
  functioneaza dupa aceleasi regulidupa care functioneaza si contul sintetic de care apartin , deoarece in ambele categorii de conturi se inregistreaza aceleasi elemente patrimoniale si deci au acelasi continut economic. Cu toate acestea reflectarea operatiilor economice si finaciare in(...)
 • conturi bifunctionale
  sunt conturile care, la un moment dat, pot avea fie sold debitor (incadrandu-se in categoria conturilor de activ), fie sold creditor (incadrndu-se in categoria conturilor de pasiv);
 • conturi bilantiere
  = conturi permanente; vezi definitia conturilor permanente;
 • conturi corespondente
  conturile care reflecta o legatura intre debitul ( D ) si creditul ( C ) acestora, legatura stabilita cu ocazia inregistrarii operatiilor economice in conturi
 • conturi de activ
  in general se poate afirma ca sunt conturi de activ conturile de bunuri economice si de cheltuieli
 • conturi de capitaluri
  in general sunt conturi cu functia contabila de pasiv (de exemplu, 101 - Capital social)
 • conturi de cheltuieli
  cheltuielile prin definitie micsoreaza capitalurile proprii, iar functia contabila a conturilor de cheltuieli este opusa functiei contabile a capitalurilor proprii, astfel cheltuielile sunt asimilate conturilor de activ (de exemplu 601 - Cheltuieli cu materiile prime)
 • conturi de imobilizari
  in general sunt conturi cu functia contabila de activ (de exemplu, 201 - cheltuieli de constituire )
 • conturi de pasiv
  in general se poate afirma ca sunt conturi de pasiv conturile de surse si conturile de venituri
 • conturi de procese
  =conturi temporare; vezi definitia conturilor temporare
 • conturi de stocuri si productie in curs de executie
  in general sunt conturi cu functia contabila de activ (de exemplu, 300 - Materii prime )
 • conturi de terti
  in general sunt conturi cu functia contabila de pasiv (de exemplu, 401 - Furnizori)
 • conturi de venituri
  cantitatea de capital circulant consumata, in expresie fizica, pentru obtinerea unui bun economic
 • conturi monofunctionale
  cantitatea de capital circulant consumata, in expresie fizica, pentru obtinerea unui bun economic
 • conturi permanente
  numite si conturi bilantiere, sunt conturile ce reprezinta elementele bilantului ( active, capitaluri proprii si datorii). La sfarsitul perioadelor de gestiune, conturile permanente suporta procedural o operatie de inchidere, de stabilire a soldurilor, iar soldurile finale devin solduri(...)
 • conturi semnificative
  se definesc ca „acele conturi a căror valoare reprezintă o parte importantă din conturile anuale sau cele care prin natura lor ar putea reprezenta o parte importantă din acestea și care pot ascunde erori sau inexactități semnificative a căror importanță relativă e direct legată de(...)
 • conturi sintetice
  sunt conturile de baza ale contabilitatii, cu ajutorul carora se reflecta bunurile economice, procesele economice si sursele de finantare a acestora in unitatea lor , grupate dupa caracteristicile generale, iar conturile analitice sunt folosite pentru a reflecta concomitent , partile(...)
 • conturi temporare
  numite si conturi de procese, sunt conturile de cheltuieli (clasa 6) si venituri (clasa 7) ce fac obiectul contului de rezultate 121 Profit si pierdere. Procedura de inchidere pentru conturile temporare: la aceste conturi este nevoie sa calculam total sume creditoare pentru conturile de(...)
 • conturile la banci
  se refera la cecuri de incasat, disponibilitati in lei si devize si sume in curs de decontare. Disponibilitatile sau depozitele aflate in conturile bancare pot functiona in mod curent sau la termen.
 • conventie de participare la pierderi
  conventie intre finantator si furnizorul bunului finantat, pentru participarea intr-o proportie stabilita la acoperirea pierderilor generate prin nexecutarea intocmai a contractului de leasing de catre utilizator.
 • convertibilitate
  prin convertibilitate se înțelege dreptul rezidenților și al nerezidenților de a schimba moneda națională cu altă monedă străină, prin vânzare – cumpărare pe piață, fără nici o restricție din punct de vedere al sumei schimbate, al scopului și al calității celui care efectuează(...)
 • convertibilitate externa
  reprezinta insusirea legala a unei monede de a fi schimbata cu o alta moneda in mod liber prin vanzare-cumparare la un anumit pret, in functie de situtatia pietei convertibilitatea externă în valută este rezervată numai persoanelor nerezidente și este limitată datorită nivelului(...)
 • convertibilitate in valuta
  ca formă a convertibilității care se practică în prezent, a fost adoptată de țările europene în anul 1958, și dă posibilitatea transformării unei monede în alta. în condițiile convertibilității interne, atât rezidenții cât și nerezidenții pot, în mod liber, să vândă și să cumpere devize(...)
 • convertibilitate interna
  este definită ca reprezentând însușirea legală pe care o are o monedă de a se preschimba pe o altă monedă pe un teritoriu delimitat, al țării de origine. această convertibilitate poate fi limitată numai pentru anumite operații sau poate funcționa în limita unor plafoane. Pentru a(...)
 • convertibilitate metalica
  s-a practicat în perioada etalonului aur-monede, mecanismul acesteia dând posibilitatea schimbării în aur a întregii cantități de bancnote deținute de populație sau de agenții economici.
 • coordonatele politicii monetare a BNR in perioada 2000-2005
  Caracteristici generale ale politicii monetare în perioada 2000-2005 Reducerea inflației din ultimii ani a fost rezultatul unui mix de politici economice favorabile dezinflației, cu o politică monetară și fiscală restrictive și o politică a veniturilor salariale relativ(...)
 • corespondenta conturilor
  legatura dintre debitul ( D ) si creditul ( C ) conturilor, stabilita cu ocazia inregistrarii operatiilor economice in conturi
 • costul de achizitie
  este format din pretul de cumparare al bunului (inscris in factura emisa de furnizor), taxe care nu se mai recupereaza (taxe vamale, accize s.a.), cheltuieli de transport si eventuale cheltuieli de monetare si punere in functiune a activului respectiv.
 • costul de productie
  cuprinde cheltuielile directe plus cheltuielile indirecte de productie, repartizate rational asupra produselor fabricate, lucrarilor executate si serviciilor prestate. Alaturi de aceste elemente, in costul de productie al unei imobilizari pot intra si cheltuieli cu dobanzile aferente(...)
 • costul inițial al activului
  include de asemenea costul demontării și mutării activului precum și costurile de restaurare a amplasamentului la sfârșitul duratei de viață a activului
 • costul mediu ponderat ( CMP )
  costul fiecărui element este determinat pe baza mediei ponderate a costurilor elementelor similare aflate în stoc la începutul perioadei și a costului elementelor similare produse sau cumpărate în timpul perioadei. Media poate fi calculată pe o bază periodică sau odată cu recepția fiecărui(...)
 • costul productiei
  reprezinta cheltuielile cu factorii de productie utilizati si consumati in acest scop sau, altfel spus, cat il costa pe intreprinzator producerea unui bun sau serviciu
 • costul stocurilor
  trebuie să cuprindă toate costurile aferente achiziției și prelucrării, precum și alte costuri suportate pentru a aduce stocurile în forma și în locul în care se găsesc în prezent. El cuprinde costurile directe și alocarea regiei de producție.
 • costurile directe aferente stocurilor
  includ prețul de achiziție al materialelor, costurile cu manopera directă, costurile de transport, taxele vamale de import, costurile cu asigurarea și manipularea bunurilor.Reducerile comerciale și financiare trebuie deduse din costul stocurilor. Reducerile financiare se acordă pentru plata(...)
 • costurile excedentare ale indatorarii
  suma cu care costurile îndatorării unui contribuabil depăşesc veniturile din dobânzi şi alte venituri echivalente din punct de vedere economic pe care le primeşte contribuabilul;
 • costurile indatorarii
  cheltuiala reprezentând dobânda aferentă tuturor formelor de datorii, alte costuri echivalente din punct de vedere economic cu dobânzile, inclusiv alte cheltuieli suportate în legătură cu obţinerea de finanţare potrivit reglementărilor legale în vigoare, cum ar fi, dar fără a se limita la(...)
 • costurile sociale
  reprezinta toate cheltuielile statului si ale populatiei, renuntarile pe care acesta trebuie sa le accepte in vederea realizarii reformei economice si a economiei de piata eficiente
 • creante comerciale
  sunt cele mai semnificative fiind compuse din creantele fata de clienti si efecte de primit
 • creante din interese de participare
  reprezinta creantele generate de relatiile de decontare ale intreprinderii cu intreprinderile asociate (asupra carora se exercita o influenta semnificativa)
 • creantele
  numite si valori in curs de decontare, reprezinta valorile avansate temporar de intreprindere tertilor (persoane fizice sau juridice) pentru care urmeaza sa primeasca un echivalent (o suma de bani sau un serviciu)
 • creantele fiscale
  reprezinta drepturi ale intreprinderii fata de bugetul de stat referitoare la decontarile in suma mai mare decat valoarea reala a datoriilor sau datorii pe care statul, conform legislatiei in vigoare trebuie sa le restituie intreprinderii. Sunt incluse in categoria creantelor fiscale(...)
 • creantele imobilizate
 • creantele in cadrul grupului
  sunt generate de relatiile de decontare intre societatea-mama (o intreprindere care are una sau mai multe filiale) si filialele ei (intreprinderi controlate de societatea-mama)
 • creantele legate de participatii
  sunt acele creante ale intreprinderii create cu ocazia acordarii de imprumuturi intreprinderilor la care detine titluri de participare
 • creantele privind capitalul subscris si nevarsat
  sunt reprezentate de creantele generate de relatiile intreprinderii cu actionarii sai, referitoare la subscrierile de capital social efectuate si nedepuse
 • credibilitatea
  informația prezentată în situațiile financiare are calitatea de a fi credibilă atunci când nu conține erori semnificative, iar utilizatorii au încredere că reprezintă corect ceea ce așteaptă în mod rezonabil să reprezinte. cuprinde onestitatea, integritatea, fiabilitatea și(...)
 • credibilitatea evaluarii
  presupune că elementul recunoscut posedă o valoare sau un cost ce pot fi evaluatecu credibilitate, adică sunt libere de eroare și deformare. în anumite cazuri, costul sau valoarea trebuie estimate. Așa cum se subliniază în Cadrul contabil IASC  utilizarea estimărilor rezonabile constituie o(...)
 • credit ( C )
  partea dreapta o oricarui cont
 • credit fiscal
  o diminuare a impozitului pe venit sau a impozitului pe profit cu suma impozitului achitat în străinătate, conform convențiilor de evitare a dublei impuneri sau așa cum se stabilește în prezentul cod
 • credite de consum
  c.c. este acordat din fondurile bancare și nu este limitat de rigiditatea cantitǎții de capital acumulate anterior. în principiu expansiunea sa depinde pur și simplu de conduita bǎncii
 • credite reale
  se formeazǎ strict pe baza economiilor depuse la bǎnci și au la bazǎ o abținere de la consum. Nu vor exista credite suplimentare decât în mǎsura în care se acumuleazǎ alte economii
 • creditele
  primite de la banca si alte institutii includ: creditele pe termen lung si creditele pe termen scurt (credite de trezorerie). Aceste credite sunt generatoare de dobanzi si garantate cu activele intreprinderii.
 • creditori chirografari
  daca din sumele obtinute din vanzare bunurilor afectate de garantii, nu pot fi acoperite creantele garantate, pentru diferenta de incasat , creditorii vor deveni creditori chirografari; pentru restul de incasat, intra in concurs cu ceilalti creditori, ale caror creante nu au fost(...)
 • creditorii comerciali
  sunt furnizorii de bunuri si servicii, a caror preocupare este lichiditatea pe termen scurt a intreprinderii
 • creditorii financiari
  sunt bancile si alte institutii similare interesate de lichiditatea si solvabilitatea pe termen lung a intreprinderii, de capacitatea ei de a rambursa la termen creditele contractate, impreuna cu dobanzile aferente
 • creditul de licitatie
  licitațiile sunt utilizate ca principal instrument al alocării creditelor băncii centrale în țările dezvoltate, unde se combină cu alte instrumente de politică monetară, dintre care: facilitățile de credit ale băncii centrale, managementul lichidității bancare și ratele de dobândă pe(...)
 • creditul special
  se acordă băncilor comerciale solvabile, care se confruntă însă cu probleme de lichiditate, în vederea evitării unei situații de criză care să afecteze întregul sistem. acordarea acestui credit se face în baza unor norme clare de eligibilitate și limitare cantitativă. prin(...)
 • cresterea capitalului prin aporturi in numerar
  se poate efectua, teoretic, după două metode: creșterea valorii nominale a acțiunilor existente - evită creșterea numărului inițial de acțiuni și modificarea echilibrului dintre acționari. Ea devine aplicabilă prin consimțământul unanim al acționarilor emiterea de noi acțiuni -(...)
 • cresteri de capital
  Orice constituire de societate comerciala presupune un aport initial de capital carepermite începerea activitatii, efectuarea primelor cheltuieli de investitii si exploatare si, totodata, reprezinta o conditie pentru angajarea de credite.Capitalul initial al societatilor pe actiuni este(...)
 • cresteri de capital prin încorporarea rezervelor
  O parte a profitului anual obtinut de societate este utilizata pentru constituirea si sporirea rezervelor. Când aceste rezerve ating un anumit nivel, societatea poate decide încorporarea lor în capitalul social emitând noi actiuni care se distribuie gratuit actionarilor.Majorarea capitalului(...)
 • creșterea rolului de consiliere
  este o evoluție necesară deoarece rolul pedagogic al auditorului crește în permanența, întrucât acesta participă din ce în ce mai mult la formarea responsabililor din domeniul său, dar mai ales pentru implementarea Controlului intern.
 • criptare
  (criptografie) - Procesul de transformare programelor și informațiilor într-o formă care nu poate fi înțeleasă fără accesul la algoritmi specifici de decodare (chei criptografice). Spre exemplu, datele personale confidențiale dintr-un sistem de salarizare pot fi criptate pentru(...)
 • criterii
  punctele de referință folosite pentru a evalua sau cuantifica un anume subiect inclusiv, acolo unde este relevant, punctele de referință pentru prezentare și publicare. Criteriile pot fi oficiale sau mai puțin oficiale. Pentru același sediu de materie pot exista criterii diferite. Sunt(...)
 • criterii adecvate
  Prezintă următoarele caracteristici: Relevanță: criteriile relevante contribuie la stabilirea concluziilor care ajută utilizatorii cărora le sunt adresate la luarea deciziilor; Exhaustivitate: criteriile sunt suficient de complete atunci când nu sunt omiși(...)
 • criterii de convergenta
  Rata inflatiei nu trebuie sa depaseasca cu mai mult de 1.5 puncte procentuale media ratei inflatiei a celor mai bune 3 tari membre ale UE, cu cele mai stabile preturi Deficitul bugetar nu trebuie sa depaseasca 3% din PIB Datoria publica externa nu trebuie sa depaseasca 60% din(...)
 • criteriul corectei inregistrari in contabilitate si a corectei prezentari
  Acest criteriu are mai multe obiective și se referă la localizarea corectă a perioadei privind elementele patrimoniale, evaluarea corectă a modificărilor, imputarea corectă și întocmirea corectă a situațiilor financiare.
 • criteriul costului
  este un criteriu de selectie a proiectelor de investitii care se aplica în cazul investitiei de înlocuirea imobilizarilor corporale, cu sau fara cresterea capacitatii de productie. a) înlocuirea cu utilaj identic care nu conduce la cresterea capacitatii de productie – serealizeaza doar atunci(...)
 • criteriul duratei de recuperare a capitalului investit
  este un criteriu de selectie a proiectelor de investitii ce presupune:- daca investitia efectuata determina cash-flow -uri anuale (Cfa) egale pentru toti anii de functionare, durata de recuperare a investitiei se determina ca raport între valoarea investitiei si valoarea cash-flow -ului(...)
 • criteriul exhaustivitatii si integritatii inregistrarilor
  are în vedere că toate operațiunile patrimoniale au fost înregistrate corect și integral în contabilitate.Pentru îndeplinirea acestui criteriu, auditorul are două soluții :a) auditorul trebuie să verifice cu mare atenție procedurile utilizate de întreprinderepentru validarea tuturor(...)
 • criteriul ratei medii a rentabilitatii
  este un criteriu de selectie a proiectelor de investitii ce presupune compararea ratei medii a rentabilitatii pentru proiectul de investitii vizat fie cu cea a altor proiecte similare fie cu un nivel dat, respectiv rata rentabilitatii activelor imobilizate din întreprindere:Rmediu = ( PE / I )(...)
 • criteriul realitatii inregistrarilor
  Auditorul are obligația să urmărească dacă toate elementele de activ și de pasiv înregistrate în contabilitate sunt justificabile și verificabile, corespund cu cele identificate fizic prin inventariere sau prin alte proceduri cum ar fi: confirmări primite de la terți, analize de laborator,(...)
 • criza alimentara
  reprezinta lipsa acuta de alimente pentru o mare parte a populatiei globului
 • criza sistemica
  un proces sistemic care implică un număr suficient de entități care să afecteze buna funcționare a sectorului financiar. Buna funcționare a sistemului financiar se referă la eficiența cu care sunt alocate economiile deponenților către sectorul real.
 • cunoasterea clientului
  la efectuarea unui audit al situațiilor financiare auditorul trebuie să dețină cunoștințesuficiente despre client, astfel încât să-i permită să identifice și să înțeleagă toate tranzacțiile și practicile care, potrivit raționamentului său, pot avea un efect semnificativ asupra situațiilor(...)
 • curs bursier
  reprezinta pretul la care se vand actiunule unei firme, mai exact recunoasterea de catre investitori pe piata de capital a eficientei activitatii sale. Marimea pretului incorporeza o buna parte din increderea pe care acestia o acorda activitatii desfasurate de catre agentul economic respectiv.(...)
 • curs de schimb
  reprezinta numarul de unitati monetare straine care se primesc in schimbul unei unitati monetare nationale in conditiile date de loc si de timp poate fi interpretat ca putere de cumpărare externă a monedei. din punct de vedere al elementelor luate în calcul pentru determinarea(...)
 • curs de schimb crowling peg
  reprezintă aprecierea sau deprecierea monedei cu pas fix, conform unei planificări anume cursurile „crowling peg” prezintă avantajul că nu impun costuri mari asupra economiei. Dacă anticipările inflaționiste domină comportamentul agenților economici, atunci acest sistem „crowling(...)
 • curs de schimb fix
  este menținut o perioadă îndelungată de timp: poate fi modificat doar în cazuri extreme; cursul de schimb fix a funcționat în mod real, în timpul etalonului monetar aur (1880 – 1914).
 • curs de schimb fixat
  (pegged exchange rate) se caracterizează prin aceea că se păstrează constant fața de o valută de rezervă (numită valută ancora). Nu trebuie confundat cu un curs de schimb fix. un curs de schimb fixat practicat de unele bănci centrale, conduce la modificarea controlului exercitat(...)
 • curs de schimb flotant
  se caracterizează prin flexibilitate, în funcție de cererea și oferta pentru valuta de rezervă. cursurile flotante nu ridică problema credibilității pentru banca centrală, care nu se angajează, prin promisiuni, în menținerea cursului de schimb între anumite limite. De asemenea,(...)
 • curs de schimb nominal
  exprimă prețul unei monede față de o altă monedă și are importanță din punct de vedere monetar, întrucât măsoară prețurile relative pentru două monede naționale;
 • curs de schimb real
  exprimă prețul monedelor naționale ca relație dintre prețurile mărfurilor comercializate în diferite țări.
 • Curtea de Conturi
  este instituția supremă de control financiar ulterior extern asupra modului de formare, administrare și de întrebuințare a resurselor financiare ale statului și ale sectorului public. (Legea nr. 94/1992 privind organizarea și funcționarea Curții de Conturi, republicată, modificată și(...)
 • curtierul
  vânzarea obligatiunilor emise se realizeaza prin intermediul unui curtier asu a maimultor curtieri de valori mobiliare care cunosc piata financiara fiind cei mai în masura sa plaseze obligatiunile, adica sa gaseasca fonduri de împrumut
 • d

 • data aprobarii situatiilor financiare
  data la care cei care au autoritatea recunoscută afirmă că au întocmit setul complet al situațiilor financiare ale entității, inclusiv notele aferente, și că își asumă responsabilitatea pentru ele. în unele jurisdicții, legea sau reglementările identifică persoanele sau organismele (spre(...)
 • data la care sunt publicate situatiile financiare
  data la care situațiile financiare auditate și raportul auditorului sunt puse la dispoziția unor terțe părți, dată care poate fi, în multe situații, data la care ele sunt înaintate către autoritatea cu rol de reglementare
 • data raportului auditorului
  data aleasă de către auditor pentru a data raportul privind situațiile financiare. Raportul auditorului nu este datat mai devreme de data la care auditorul a obținut dovezi de audit adecvate și suficiente pe baza cărora își exprimă opinia asupra situațiilor financiare. Dovezile de audit(...)
 • data situatiilor financiare
  data de la sfârșitul ultimei perioade pe care o acoperă situațiile financiare, care este de obicei data celui mai recent bilanț din situațiile financiare care fac obiectul auditului.
 • date comparative
  datele comparative din situațiile financiare pot prezenta valori (cum ar fi poziția financiară, rezultatul din exploatare, fluxurile de numerar) și informațiile adecvate ale unei entități pentru mai mult de o perioadă, în funcție de cadrul de raportare. Cadrele de raportare și metodele(...)
 • date exceptionale
  apar în operațiuni de natură excepțională (de exemplu: fuziuni, lichidare, reevaluări etc.). Nu există personal suficient de bine pregătit pentru aceste situații sau nu s-a confruntat încă cu această situație și nu există elemente comparative, deci există riscul apariției unor erori.
 • date punctuale
  sunt acele date complementare celor repetitive și pot apărea la intervale de timp mai mult sau mai puțin regulate: evaluări la sfârșitul exercițiului, inventariere etc. Aceste date pot purta riscuri semnificative dacă erorile nu se descoperă la timp.
 • date repetitive
  rezultă din activitatea obișnuită a agentului economic (de exemplu: salarii, vânzări, producție etc.)
 • datoria
  reprezinta o obligatie actuala a intreprinderii, ce decurge din evenimente trecute si prin decontarea careia se asteapta sa rezulte o iesire de resurse, care incorporeaza benficii economice. iesirea beneficiilor economice pentru decontarea unei datorii presupune plata in numerar, transferul(...)
 • datoria curenta
  este o obligatie ce se asteapta sa fie achitata in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderii; sau este exigibila in termen de 12 luni de la data bilantului. Toate celalalte datorii trebuie clasificate ca datorii pe termen lung.
 • datoria pe termen lung
  este o obligatie ce se asteapta sa nu fie achitata in cursul normal al ciclului de exploatare al intreprinderii; sau este exigibila intr-un termen mai mare de 12 luni de la data bilantului. Toate celalalte datorii trebuie clasificate ca datorii curente.
 • datoria pe termen scurt
  =datoria curenta; vezi definitia datoriilor curente
 • datorii din interese de participare
  reprezinta datoriile generate din relatiile de decontare ale intreprinderii cu societatile asociate
 • datoriile comerciale
  reprezinta datorii ale intreprinderii create in cadrul relatiilor de decontare cu furnizorii pentru achizitionari de bunuri, executari de lucrari si prestari de servicii. In structura lor se includ: furnizorii si efectele de platit
 • datoriile fiscale
  reprezinta sume datorate de catre intreprindere bugetului de stat, datorii pentru care statul nu ofer o alta contrapestatie sau o contravaloare. Din categoria datoriilor fiscale fac parte: impozitul pe profit, taxa pe valoare adaugata datorata, impozitul pe venit, alte datorii fata de bugetul(...)
 • datoriile in cadrul grupului
  reprezinta obligatiile datorate societatilor din cadrul grupului in relatiile de decontare cu furnizorii
 • DDP DELIVERED DUTY PAID
  conditie comerciala in care vanzatorul isi indeplineste obligatia de livrare atunci cand marfurile au fost puse la dispozitie la locul numit in tara importatoare. Vanzatorul este obligat sa suporte riscurile si costurile, inclusiv taxele, impozitele si alte cheltuieli generate de(...)
 • dealer
  constructorul, producatorul sau fabricantul bunului.
 • debit ( D )
  partea stanga o oricarui cont
 • debitorii
  persoane fizice sau juridice care au beneficiat de o valoare avansata urmand sa dea echivalentul corespunzator
 • decaderea
  reprezintă acea sancțiune de drept civil ce constă în stingerea dreptului subiectiv civil neexercitat în termenul prevăzut de lege. exemplu, în caz de ingratitudine din partea donatarului (constând în “delicte, cruzimi și injurii grave”, în formularea Codului civil), donatorul are(...)
 • decizia de finantare
  influenta directa asupra structurii pasivelor, modificând gradul de exigibilitate al acestora si costul mediu al capitalului. Deciziile de finantare urmaresc selectarea surselor de finantare optime pentru întreprindere si stabilirea celui mai corect raportîntre sursele interne rezultate din(...)
 • decizia de investitii
  are influenta directa asupra structurii activelor întreprinderii, respectiv asupra gradului lor de lichiditate. Obiectul deciziei de investitii îl reprezinta selectia elementelor de activ utilizând drept criterii rentabilitatea si lichiditatea.
 • decizia de repartizare
  a profitului net are implica tii directe asupra investitiilor si a capacitatii de autofinantare a întreprinderii. Pe de o parte reinvestirea profitului net conduce la cresterea autonomiei financiare, la îmbunatatirea structurii financiare a capitalurilor întreprinderii, reprezentând totodata(...)
 • decizia financiara
  este procesul ra tional de alegere a unei linii de actiune pe baza analizei mai multor solutii posibile în vederea realiz arii obiectivului de maximizare a valorii întreprinderii.
 • decizia financiara strategica
  asigura, prin realizarea sa, finantarea activitatii intreprinderii si, totodata achitarea obligatiilor financiare catre mediul extern. Decizia financiara strategica se bazeaza pe continutul obiectivelor liniei de dezvoltare a intreprinderii si este caracteristica, ca volum, structura si mod de(...)
 • decizia financiara tactica
  rezolva, in mod concret, executia deciziilor financiare strategice, prin asigurarea operativa a fondurilor pentru finantarea obiectivelor intreprinderii. Aceste decizii au un grad ridicat de repetitivitate, precum si modalitati proprii de fundamentare si realizare.Ca decizii financiare tactice(...)
 • deciziile
  sunt măsuri administrative direct aplicabile ce se adresează unui stat membru ori unei persoane fizice sau juridice. Decizia este mijlocul legal prin care instituțiile comunitare pot ordona ca un caz individual să fie soluționat într-un anumit fel.
 • declaratii ale conducerii
  declarațiile făcute de conducere pentru auditor în cursul unui audit, fie nesolicitate, fie ca răspuns la o anumită investigație.
 • decontari din operatiuni in curs de clarificare
  cuprind operatiunile care nu pot fi inregistrate direct pe un element patrimonial de pasiv deoarece necesita cercetari si lamuriri suplimentare .
 • deficiente majore in audit
  insuficiențe ale controlului intern care pot avea repercursiuni semnificative asupra situațiilor financiare.
 • delegatia pentru ridicare de marfuri
  atesta legal identitatea cumparatorului
 • delictul civil
  se definește ca fiind acțiunea umană săvârșită fără intenția de a produce efecte juridice și prin care sunt încălcate norme imperative ale legii
 • denaturare
  o greșeală în situațiile financiare care poate apărea ca urmare a unei fraude sau a unei erori (vezi de asemenea fraudă și eroare).
 • denaturare semnificativa a informatiilor
  există în alte informații atunci când aceste informații, care nu au legătură cu aspecte care apar în situațiile financiare auditate, sunt prezentate sau declarate greșit.
 • denumirea de audit
  provine de la latinescul „audiere” care înseamnă a asculta, a audia, iar verbul englezesc „to audit” este tradus prin a controla, a verifica, a inspecta. de fapt, termenul „audit”, de conotație anglo-saxonă, acoperă în esență aceeași idee ca și termenii de revizie, verificare sau(...)
 • determinarea conturilor semnificative
  se face ținându-se seama de următoarele:- conturile care prezintă anomalii (de exemplu, solduri cu sens anormal, variație inexplicată în raport cu perioada precedentă) sunt conturi semnificative;- dacă producția în curs are în timpul anului valori mari, iar la sfârșitul exercițiului valori(...)
 • deturnare
  se referă la atragerea clientelei unui comerciant prin “folosirea legăturilor stabilite cu această clientelă în cadrul funcției deținute anterior la acel comerciant”.
 • deturnare de active
  ( sustragere de active ) - fraudă implicând furtul activelor unei entități. implică furtul activelor unei entități și este adesea comis de angajați în sume relativ mici și nesemnificative. Totuși, poate implica, de asemenea, și conducerea care este de obicei mai în măsură să ascundă(...)
 • dezavantajele leasingului
  - afecteaza lichiditatile întreprinderii si autofinantarea viitoare ca urmare a obligatiilorperiodice de plata;- redeventele platite sunt mai mari decât ratele aferente unui credit bancar pentru aceasta suma.
 • diferente de conversie activ
  acestea se determina ca diferente dîntre valoarea de intrare a creantelor mai mare si valoarea convertibila mai mica la cursul de schimb de la data inchiderii exercitiului financiar
 • diferente de conversie pasiv
  beneficii latente ,diferente favorabile de curs valutar între data intrarii in patrimoniu a creantelor si obligatiunilor exprimate in devize si data inchiderii exercitiului financiar
 • diferente de pret
  sunt reprezentate ca active patrimoniale rectificative carecorecteaza prin scadere valoarea de intrare a stocurilor .Ele apar in cazul in care evaluarea si inregistrarea stocurilor se face la preturi prestabilite sau standard , cu exceptia diferentelor de pret la marfuri.
 • diferente intre auditul extern si auditul intern
    Auditul intern Auditul extern Statutul auditorului entitate(...)
 • dilemă etică
  Situatia in care, o persoană trebuie să adopte o decizie privind comportamentul față de o stare de lucruri. Soluția unei dileme etice nu poate fi identificată decât în condițiile în care stabilim anumite repere de referințe formalizate. Reperele de referință trebuie să vizeze totalitatea(...)
 • directivele
  reprezintă a doua formă a legislației comunitare cu efecte obligatorii. Ele se adresează statelor membre, uneori tuturor, alteori doar unora dintre ele, fixând obiectivele ce trebuie atinse, dar lăsând autorităților naționale competența de a identifica mijloace de transpunere în practică, prin(...)
 • directorul general UCAAPI
  este funcționar public și trebuie să aibă o înaltă calificare profesională în domeniul financiar-contabil și/sau al auditului, cu o competență profesională corespunzătoare, și să îndeplinească cerințele Codului privind conduita etică a auditorului intern.
Copyright © 2017 RDT Contabilitate