RDT CONTABILITATE

| Contabilitate | Consultantă finaciară şi fiscală |

Dictionar economic on-line

********************************************* 1964 Termeni *********************************************
Cauta in dictionar:
Incepe cu Contine Termen exact Suna ca
Toate | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Pagina:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Urmatorul »

R

Termen Definitie
radierea
 • oricine se considera prejudiciat printr-o inmatriculare sau printr-o mentiune din registrul comertului are dreptul sa ceara radierea ei.
 • judecatorul delegat se va pronunta asupra cererii de radiere printr-o incheiere, cu citarea partilor.
 • incheierea poate fi atacata numai cu recurs la tribunal, in termen de 15 zile de la data pronuntarii.
 • tribunalul va judeca de urgenta recursul in camera de consiliu.
rapoartele anuale privind activitatea de audit public intern

cuprind principalele constatări, concluzii şi recomandări rezultate din activitatea de audit, progresele înregistrate prin implementarea recomandărilor, eventualele iregularităţi/prejudicii constatate în timpul misiunilor de audit public intern, precum şi informaţii referitoare la pregătirea profesională.

raport al auditorului intocmit cu scop special
 • un raport emis în legătură cu auditul independent al informaţiilor financiare altul decât raportul auditorului asupra situaţiilor financiare, care include:
  • (a) un set complet de situaţii financiare întocmite în conformitate cu o altă bază completă contabilă de referinţă;
  • (b) o componentă a unui set complet de situaţii financiare cu scop general sau cu scop special, cum ar fi o singură situaţie financiare, conturi specifice, elemente ale conturilor sau anumite posturi din situaţia financiară.
  • (c) Respectarea clauzelor contractuale; şi
  • (d) Situaţii financiare simplificate.
raport anual
 • este compus din raportul auditorului si raportul administratorilor societăţii, împreună alcătuind un tot unitar.
 • un document publicat de o entitate, de obicei anual, care include situaţiile sale financiare, împreună cu raportul auditorului asupra acestora.
raport anual al membrilor

Membrii Camerei au obligaţia de a întocmi şi transmite Camerei un raport anual. Raportul anual se referă la perioada încheiată la 31 decembrie şi trebuie depus până la 31 martie a fiecărui an.
Membrii Camerei care sunt angajaţi, administratori, asociaţi sau acţionari ai unei firme de audit şi nu efectuează audit în nume propriu vor transmite Camerei un raport anual (declaraţie anuală) în care vor specifica că nu desfăşoară activitate în nume propriu.
Nedepunerea raportului la termenul stabilit constituie caz de abatere disciplinară, conform art. 34 din Regulamentul de organizare şi funcţionare a Camerei.
Raportul anual trebuie semnat de preşedintele Consiliului de administraţie sau de administratorul unic ori de auditorul financiar-persoană fizică, după caz.
Pe durata efectuării inspecţiei, inspectorii au obligaţia de a verifica acurateţea raportului anual.

Pagina:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Urmatorul »
Toate | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Adresa:  : Despre noi

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.6332
State flagUSD 3.9185

Valabil azi: 2017-12-14
Sursa: BNR

Dicţionare on-line

Utilizatori on-line

Avem 48 vizitatori online