RDT CONTABILITATE

| Contabilitate | Consultantă finaciară şi fiscală |

Dictionar economic on-line

********************************************* 1964 Termeni *********************************************
Cauta in dictionar:
Incepe cu Contine Termen exact Suna ca
Toate | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Pagina:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Urmatorul »

M

Termen Definitie
majorari de intarziere
  • se calculează pentru fiecare zi de întârziere, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate, inclusiv.
  • pentru compensările din oficiu, data stingerii este data înregistrării operaţiei de compensare de către unitatea de trezorerie teritorială, conform notei de compensare întocmite de către organul competent;(„Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 122, alin 1, lit. b).
  • pentru compensările la cerere, data stingerii este data depunerii la organul competent a cererii de compensare. (Cod de procedura fiscala, republicat iulie 2007, art. 122, alin 1)
  • în situaţia în care diferenţele rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere sunt negative în raport cu sumele stabilite iniţial, se datorează majorări de întârziere pentru suma datorată după corectare ori modificare, începând cu ziua imediat următoare scadenţei şi până la data stingerii acesteia inclusiv.
  • pentru diferenţele suplimentare de creanţe fiscale rezultate din corectarea declaraţiilor sau modificarea unei decizii de impunere, majorările de întârziere se datorează începând cu ziua imediat următoare scadenţei creanţei fiscale pentru care s-a stabilit diferenţa şi până la data stingerii acesteia inclusiv
managementul marketingului

analiza, planificarea, implementarea si controlul programelor proiectate să creeze, să construiască si să mentină schimburi profitabile cu cumpărătorii tintă în scopul realizării de obiective organizationale.
Astfel, managementul marketingului implică gestionarea cererii, care la rândul ei implică gestionarea relatiilor cu clientul.

mandatul

-este contractul în temeiul căruia o persoană (mandant) împuterniceşte altă persoană (mandatar) să încheie anumite acte juridice în numele şi pe seama mandantului.
-mandatul este comercial dacă actele încheiate sunt acte comerciale; mandatul civil are ca obiect încheierea de acte civile.
-Caracteristicile mandatului comercial:
-are ca obiect, spre deosebire de mandatul civil, afaceri comerciale şi nu se presupune a fi gratuit (sunt afaceri comerciale oricare dintre actele enumerate în articolul 3 Cod comercial, care sunt fapte de comerţ pentru mandant);
-este un act cu titlu oneros, mandatarul fiind remunerat printr-o sumă fermă sau forfetară ori sub forma unui procent calculat la cifra de afaceri. Chiar dacă părţile nu au prevăzut în contract plata sau modalităţile de plată, mandantul datorează remuneraţie (art. 374 Cod comercial). În absenţa unei stipulaţii contractuale, remuneraţia este stabilită de instanţa de judecată.

marci de fabrica sau de comert
  • sunt semne, desene şi chiar denumiri care individualizează produsele unui fabricant sau mărfurile unui comerciant, deosebindu-le de produsele ce aparţin altui comerciant.
  • Transmiterea mărcii - Dreptul asupra unei mărci este de natură patrimonială şi, în acelaşi timp este un element al fondului de comerţ; ca atare, poate face obiectul transmisiunii prin acte juridice ca: vânzare-cumpărare, donaţie, testament etc. transmiterea poate fi cu efect parţial sau total.
  • Comerciantul se bucură de protecţie juridică dacă marca a fost înregistrată la OSIM; protecţia juridică produce efecte timp de 10 ani.
marcile

includ costurile efectuate pentru achizitionarea drepturilor de exploatare a unui bun, activitate sau serviciu in cazul unei marci. Amortizarea acestor active se realizeaza sistematic pe durata cat intreprinderea a achizitionat dreptul de exploatare sau de utilizare a unor astfel de imobilizari.

Pagina:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Urmatorul »
Toate | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Adresa:  : Despre noi

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.6332
State flagUSD 3.9185

Valabil azi: 2017-12-14
Sursa: BNR

Dicţionare on-line

Utilizatori on-line

Avem 64 vizitatori online