RDT CONTABILITATE

| Contabilitate | Consultantă finaciară şi fiscală |

Dictionar economic on-line

********************************************* 1964 Termeni *********************************************
Cauta in dictionar:
Incepe cu Contine Termen exact Suna ca
Toate | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Pagina:  1 2 3 Urmatorul »

G

Termen Definitie
gaj
 • obiect mobiliar care apartine unui debitor si care este depus de acesta in mainile creditorului sau pentru a garanta plata datoriei.
garantii
 • bunuri imobiliare sau mobiliare, ipotecate sau gajate in favoarea unui creditor ca asigurare a indeplinirii obligatiilor de plata de catre debitor; poate fi si un angajament de plata al unei persoane ca va plati datoriile unei alteia incapabile sa le onoreze.
Garda Financiara
 • este institutie publica de control, cu personalitate juridica, care exercita controlul operativ si inopinat privind prevenirea, descoperirea si combaterea oricaror acte si fapte din domeniul economic, financiar si vamal care au ca efect evaziunea si frauda fiscala, organizata ca organ de specialitate al administratiei publice centrale in subordinea Ministerului Economiei si Finantelor - Agentia Nationala de Administrare Fiscala.
 • Garda Financiara efectueaza controlul operativ si inopinat sub forma controlului curent sau tematic, dupa caz, cu privire la:
  • a) participarea, cu personal propriu sau in colaborare cu organele de specialitate ale altor ministere si institutii specializate, la actiuni de depistare si combatere a activitatilor ilicite care genereaza fenomene de evaziune si frauda fiscala;
  • b) respectarea normelor de comert, urmarind prevenirea, depistarea si inlaturarea operatiunilor ilicite;
  • c) modul de producere, depozitare, circulatie si valorificare a bunurilor, in toate locurile si spatiile in care se desfasoara activitatea operatorilor economici;
  • d) respectarea actelor normative in scopul prevenirii, descoperirii si combaterii oricaror acte si fapte interzise de lege, conform competentei materiale.
 • personalul Garzii Financiare nu va fi antrenat in actiuni de control fiscal de natura celor privind stabilirea, urmarirea si incasarea veniturilor bugetare.
generarea propunerilor pentru investitii
 • la nivel inferior ( sectie, depozit, filiala ) exista autoritate de a formula propuneri de investitii de modernizare, inlocuire si expansiune a activitatii;
  - la nivel central ( conducerea generala a intreprinderii ) exista autoritate de a
  formula decizii de investitii cu caracter strategic, uman, social;
  Indiferent de locul unde se formuleaza propunerea de investitii, ea trebuie obligatoriu insotita de un memoriu justificativ si de un studiu de fezabilitate
gestionarea a priori a riscului de credit
 • divizarea şi limitarea riscurilor:
  • Divizarea riscurilor - are ca obiectiv evitarea concentrării riscurilor prin diversificarea (economică şi geografică) plasamentelor. Limitarea riscurilor se realizează prin norme stabilite de fiecare bancă, dar şi prin măsuri stabilite de autoritatea de reglementare, opozabile tuturor băncilor.
  • Limitarea autonormativă vizează:
   • limite interne pentru ponderea activităţilor riscante în fondurile proprii,
   • plafoane de credite pe debitor, grup de debitori, sector de activitate, zonă geografică
  • Reglementările româneşti pentru limitarea riscului de credit se referă la:
   • 1. O instituţie de credit nu poate înregistra o expunere faţă de un singur debitor, a cărei valoare depăşeşte 25% din fondurile proprii.
   • 2. În cazul în care acest un singur debitor are în componenţa sa cel puţin un membru al grupului instituţiei de credit raportoare, iar membrul respectiv este societatea-mamă, filială a societăţii-mamă sau filială a instituţiei de credit raportoare, procentul prevăzut la pct. 1 va fi redus la 20%.
   • 3. Valoarea cumulată a expunerilor mari ale unei instituţii de credit (care depăşesc 10% din fondurile proprii ale băncii) nu poate depăşi 800% din fondurile ei proprii.

Pagina:  1 2 3 Urmatorul »
Toate | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Adresa:  : Despre noi

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.6332
State flagUSD 3.9185

Valabil azi: 2017-12-14
Sursa: BNR

Dicţionare on-line

Utilizatori on-line

Avem 51 vizitatori online