RDT CONTABILITATE

| Contabilitate | Consultantă finaciară şi fiscală |

Dictionar economic on-line

********************************************* 1964 Termeni *********************************************
Cauta in dictionar:
Incepe cu Contine Termen exact Suna ca
Toate | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Pagina:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Urmatorul »

D

Termen Definitie
dare in plata

procedura de dare în plată constă în cedarea de către debitorul persoană juridică, în schimbul obligaţiilor sale restante faţă de creditorul fiscal, a unui bun imobil, care trece din proprietatea sa în proprietatea publică a statului, ca urmare a unei solicitări de preluare în administrare

data aprobarii situatiilor financiare
  • data la care cei care au autoritatea recunoscută afirmă că au întocmit setul complet al situaţiilor financiare ale entităţii, inclusiv notele aferente, şi că îşi asumă responsabilitatea pentru ele. În unele jurisdicţii, legea sau reglementările identifică persoanele sau organismele (spre exemplu directorii) care sunt responsabile pentru a conclude că a fost întocmit un set complet de situaţii financiare şi, totodată, legea sau reglementările respective specifică procesul de aprobare necesar. În alte jurisdicţii, procesul de aprobare nu este descris în lege sau în reglementări şi entitatea urmează propriile proceduri în întocmirea şi finalizarea situaţiilor sale financiare având în vedere structurile sale de guvernanţă şi de conducere. În unele jurisdicţii, se cere aprobarea finală a situaţiilor financiare de către acţionari înainte ca acestea să fie publicate. În aceste jurisdicţii, aprobarea finală de către acţionari nu este necesară pentru auditor pentru ca acesta să ajungă la concluzia că au fost obţinute suficiente dovezi de audit adecvate. Data aprobării situaţiilor financiare pentru scopul Standardelor Internaţionale de Audit este cea mai recentă dată la care cei care au autoritatea recunoscută precizează că a fost întocmit un set complet de situaţii financiare.
data de referinta
  • data calendaristică stabilită de consiliul de administraţie al societăţii, care serveşte la identificarea acţionarilor care au dreptul să participe la AGA şi să voteze în cadrul acesteia. Data de referinţă trebuie să fie ulterioară publicării convocatorului şi anterioară AGA.
data la care sunt publicate situatiile financiare
  • data la care situaţiile financiare auditate şi raportul auditorului sunt puse la dispoziţia unor terţe părţi, dată care poate fi, în multe situaţii, data la care ele sunt înaintate către autoritatea cu rol de reglementare
data raportului auditorului
  • data aleasă de către auditor pentru a data raportul privind situaţiile financiare. Raportul auditorului nu este datat mai devreme de data la care auditorul a obţinut dovezi de audit adecvate şi suficiente pe baza cărora îşi exprimă opinia asupra situaţiilor financiare. Dovezile de audit adecvate şi suficiente includ dovezi că a fost întocmit setul complet de situaţii financiare al entităţii şi că cei care au autoritatea recunoscută au afirmat ca şi au exprimat responsabilitatea pentru acestea.
Pagina:  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Urmatorul »
Toate | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Adresa:  : Despre noi

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.6332
State flagUSD 3.9185

Valabil azi: 2017-12-14
Sursa: BNR

Dicţionare on-line

Utilizatori on-line

Avem 24 vizitatori online