RDT CONTABILITATE

| Contabilitate | Consultantă finaciară şi fiscală |

Dictionar economic on-line

********************************************* 1964 Termeni *********************************************
Cauta in dictionar:
Incepe cu Contine Termen exact Suna ca
Toate | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Pagina:  « Precedent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Urmatorul »

Toate

Termen Definitie
actele juridice civile accesorii
 • sunt acele acte care nu au o existenţă de sine stătătoare, soarta lui juridică depinzând de soarta altui act juridic, principal.
 • din această categorie face parte, spre exemplu, contractul de ipotecă convenţională. El depinde de existenţa contractului de împrumut. De îndată ce acesta din urmă îşi încetează efectele (prin plată sau prin alt mod de stingere a obligaţiei), vor lua sfârşit şi efectele contractului de ipotecă. Tot astfel, dacă actul juridic principal este anulat, şi contractul de ipotecă va fi anulat, pe cale de consecinţă.
actele juridice incheiate intuitu personae
 • acele contracte în care considerarea calităţilor persoanei este cauza principală pentru care ele s-au încheiat.
 • exemplu, în cazul încheierii unui contract de vânzarecumpărare, părţile urmăresc, în principal, obţinerea preţului, respectiv obţinerea bunului. Chiar dacă vânzătorul a crezut că contractează cu X, când în realitate a contractat cu Y, acestă eroare nu este esenţială, deoarece este de presupus că preţul a constituit pentru el elementul determinant în încheierea contractului.
actionari
 • persoanele fizice sau juridice care se angajeaza sa contribuie la constituirea capitalului unei societati comerciale si sa cumpere actiunile (vezi definitia) acesteia
 • persoana fizică sau juridică a cărei calitate de acţionar este recunoscută de legea aplicabilă;
actiunea
 • este un titlu de participare care confera posesorului ei calitatea de a fi asociat, dandu-i dreptul la o parte proportionala din beneficiile distribuite de societatea respectiva
 • hartie (act) de valoare care da dreptul posesorului acesteia (persoana fizica sau juridica) de a participa la formarea capitalului unei societati comerciale.
 • este un titlu de coproprietate. Actionarul primeste un dividend, dupa ce din beneficii s-au efectuat scazamintele pentru plata impozitului si constituirea rezervelor legale.
 • in caz de lichidare a societatii, actionarul va primi sumele cu care a participat la formarea capitalului, dupa achitarea celorlalti creditori.
 • este o fracţiune a capitalului social care trebuie să fie egală ca valoare cu celelalte acţiuni din aceeaşi emisiune.
 • este şi un titlu de credit, încorporând drepturile şi obligaţiile izvorâte din calitatea de acţionar; dar ea nu îndeplineşte condiţiile autonomiei (acţiunile îşi au izvorul în actul constitutiv al societăţii ce le emite, acţionarul îşi poate transmite acţiunile terţilor, dar dobânditorul lor devine titularul unui drept derivat şi nu originar) şi literalităţii (drepturile conferite acţionarilor sunt incomplet determinate prin acţiune, pentru a cunoaşte întinderea lor trebuie cercetat actul constitutiv). Absenţa autonomiei şi literalităţii conferă acţiunilor caracterul de titluri speciale, corporative, societare sau de participaţiune.
 • valoarea nominală a unei acţiuni nu va putea fi mai mică de 1.000 lei.
 • acţiunile vor cuprinde:
  • denumirea şi durata societăţii;
  • data actului constitutiv, numărul din registrul comerţului sub care este înmatriculată societatea, codul unic de înregistrare şi numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în care s-a făcut publicarea;
  • capitalul social, numărul acţiunilor şi numărul lor de ordine, valoarea nominală a acţiunilor şi vărsămintele efectuate;
  • avantajele acordate fondatorilor.
  • acţiunile trebuie să poarte semnătura a doi administratori, când sunt mai mulţi, sau a unicului administrator.
 • reprezentanţii, administratorii şi cenzorii societăţii nu pot fi titulari de acţiuni cu dividend prioritar fără drept de vot.
 • valoarea nominală a unei acţiuni nu va putea fi mai mică de 0.1 lei
 • acţiunile vor cuprinde:
  • a)denumirea şi durata societăţii;
  • b)data actului constitutiv, numărul din registrul comerţului sub care este înmatriculată societatea, codul unic de înregistrare şi numărul Monitorului Oficial al României, Partea a IV-a, în care s-a făcut publicarea;
  • c)capitalul social, numărul acţiunilor şi numărul lor de ordine, valoarea nominală a acţiunilor şi vărsămintele efectuate;
  • d)avantajele acordate fondatorilor.
 • actiunile trebuie sa poarte semnatura a 2 membri ai consiliului de administratie, respectiv ai directoratului, sau, dupa caz, semnatura administratorului unic, respectiv a directorului general unic."
actiuni la purtator
 • se caracterizează prin aceea că sunt dotate cu posibilitatea de a circula;
 • sunt acţiunile în care nu apar elemente de identificare ale titularului, deci
  posesorul acţiunii este titularul ei.
 • dreptul de proprietate asupra acţiunilor se transmite prin simpla tradiţiune
  (remitere materială, predare) a lor.
 • dacă în actul constitutiv nu se prevede felul acţiunilor, vor fi considerate la purtător. Legea nr. 31/1990 republicată admite conversia (transformarea) acţiunilor nominative în acţiuni la purtător şi invers.
Pagina:  « Precedent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Urmatorul »
Toate | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Adresa:  : Despre noi

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.6332
State flagUSD 3.9185

Valabil azi: 2017-12-14
Sursa: BNR

Dicţionare on-line

Utilizatori on-line

Avem 61 vizitatori online