RDT CONTABILITATE

| Contabilitate | Consultantă finaciară şi fiscală |

Dictionar economic on-line

********************************************* 1964 Termeni *********************************************
Cauta in dictionar:
Incepe cu Contine Termen exact Suna ca
Toate | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Pagina:  « Precedent ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23... Urmatorul »

Toate

Termen Definitie
adunarea generala
 • ca organ de deliberare, adunarea generală este chemată să decidă, atât asupra unor probleme obişnuite pentru viaţa societăţii, cât şi asupra unor probleme deosebite, care vizează elemente fundamentale ale societăţii comerciale.
 • pornind de la acest criteriu distingem între adunări ordinare şi extraordinare, iar în urma modificărilor aduse Legii nr. 31/1990 republicată, şi adunările speciale
adunarea ordinara
 • se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea
  exerciţiului financiar
 • se ţine la sediul societăţii şi în localul indicat în convocare
 • poate să discute şi să decidă asupra oricărei probleme înscrise în ordinea de zi.
 • competenţe:
  • să discute, să aprobe sau să modifice bilanţul contabil, după ascultarea raportului administratorilor şi cenzorilor;
  • să fixeze dividendul cuvenit asociaţilor (acţionarilor);
  • să aleagă pe administratori şi cenzori;
  • să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor;
  • să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli şi, după caz, programul de activitate, pe exerciţiul financiar următor;
  • să exercite opţiunea în favoarea unui anumit regim de amortizare (între cele trei posibile: liniară, degresivă, accelerată) etc.
 • in societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni, pentru validitatea deliberărilor adunării generale ordinare, la prima convocare este necesară prezenţa acţionarilor care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social, iar hotărârile se iau de către acţionarii care deţin majoritatea absolută (adică jumătate plus unu) din capitalul social reprezentat în adunare (dacă actul constitutiv nu prevede altfel); dacă nu se realizează prezenţa cerută sau majoritatea necesară luării hotărârii, adunarea se va întruni, la o a doua convocare, putând să delibereze oricare ar fi partea de capital reprezentată de acţionarii prezenţi, iar hotărârile se iau cu majoritatea celor prezenţi.
 • la societatea cu răspundere limitată, adunarea decide prin votul reprezentând majoritatea absolută a asociaţilor şi a părţilor sociale (se cere deci, cumulativ, procentul de 50% plus unu din numărul asociaţilor, cât şi condiţia ca ei să reprezinte jumătate plus unu din totalul părţilor sociale)
 • in cazul societăţii în nume colectiv şi în comandită simplă, hotărârile se iau prin votul asociaţilor ce reprezintă majoritatea absolută a capitalului social (de exemplu: pentru alegerea şi revocarea administratorilor, pentru aprobarea bilanţului), dar pentru modificarea actului constitutiv se cere votul unanimităţii (de exemplu: pentru majorarea capitalului social).
adunarea speciala
 • valabile doar în cazul societăţilor de capitaluri (societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni) sunt adunări ce cuprind gruparea acţionarilor ce deţin categorii aparte de acţiuni.
 • astfel, Legea nr. 31/1990 republicată, distinge între adunarea specială a deţinătorilor de acţiuni preferenţiale cu dividend prioritar şi fără drept de vot, dar şi adunările speciale constituite din acei acţionari ce se adună în scopul de a-şi proteja interesele privind modificarea drepturilor şi obligaţiilor ce le revin în legătură cu acţiunile ce le deţin.
afaceri publice
 • (public affairs) - reprezinta activitatea de stabilire si mentinere de relatii intre institutii ale statului si comunitati locale in scopul influentarii vietii publice.
afiliere la o firma de audit
 • o întreprindere, indiferent de forma sa juridică, care este legată de firma de audit prin deţinere in comun, control sau mangement comun
Pagina:  « Precedent ... 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23... Urmatorul »
Toate | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Adresa:  : Despre noi

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.6332
State flagUSD 3.9185

Valabil azi: 2017-12-14
Sursa: BNR

Dicţionare on-line

Utilizatori on-line

Avem 62 vizitatori online