RDT CONTABILITATE

| Contabilitate | Consultantă finaciară şi fiscală |

Dictionar economic on-line

********************************************* 1964 Termeni *********************************************
Cauta in dictionar:
Incepe cu Contine Termen exact Suna ca
Toate | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Pagina:  « Precedent ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22... Urmatorul »

Toate

Termen Definitie
administratia fiscala

institutia publica ce are drept obiectiv colectarea impozitelor, de asa maniera incat unele activitati sa fie stimulate si altele franate

administratorul judiciar
 • este persoana fizică sau juridică, practician în insolvenţă, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute la art. 20 din legea 85/2006 în perioada de observaţie şi pe durata procedurii de reorganizare;
adoptarea deciziei financiare

presupune un act de alegere a solutiei optime din multimea solutiilor posibile. Alegerea respectiva are la baza o motivatie complexa care merge de la consecintele obiective determinate in mod stiintific de analiza informationala pana la interesele economice si sociale individuale si colective.
Fiecare tip de motivare are elemente de care decidentul va trebui sa tina cont in alegerea solutiei optime. Rolul principal revine, insa, motivarii stiintifice, realizata pe baza informatiilor determinate prin modele care au in vedere factorii obiectivi prezenti in mecanismele interne ale productiei si consumului. Stabilite astfel, informatiile financiare, cuprinse in solutiile posibile pentru deciziile financiare strategice, au o baza obiectiva si pot influenta favorabil si celelalte tipuri de motivare a deciziei ( psihologica, teleologica axiologica ).
Adoptarea solutiei optime pentru decizia financiara strategica are in vedere si procesul decizional in care se fundamenteaza si se realizeaza deciziile financiare tactice, ambele tipuri de decizii fiind intr-o permanenta corelare pe parcursul realizarii lor. Nivelul repartitiei financiare totale este influentat in mod direct de posibilitetea de realizare a deciziei financiare totale

adunarea constitutiva
 • in cazul constituirii societăţii prin subscripţie publică (posibilă doar la societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni) prima adunare la care participă subscriitorii de acţiuni poartă denumirea de adunare constitutivă (fiind menită a pune bazele desfăşurării activităţii în noile condiţii date de participarea noilor acţionari).
 • in termen de cel mult 15 zile de la data închiderii subscrierii, fondatorii trebuie să convoace adunarea constitutivă, printr-o înştiinţare publicată în Monitorul Oficial. Pentru a fi legal constituită, se cere prezenţa a jumătate plus unu din numărul subscriitorilor acceptanţi, iar hotărârile se iau cu votul majorităţii simple a celor prezenţi.
 • la această adunare:
  • nu au drept de vot acceptanţii care au constituit aporturi în natură (pentru deliberările privind aporturile lor);
  • fiecare acceptant are dreptul doar la un vot (principiul proporţionalităţii nu este aplicat deoarece unul din scopurile adunării este tocmai acela de a aproba subscrierile şi în funcţie de acestea se va decide numărul de acţiuni ce revine fiecărui acceptant);
  • reprezentarea acţionarilor este permisă, dar un acceptant nu poate să reprezinte mai mult de 5 subscriitori; 
  • se va citi raportul experţilor pentru evaluarea aporturilor în natură şi va avea loc avizarea avantajelor fondatorilor şi a operaţiunilor ce urmează a fi preluate de societate; 
  • se va exercita dreptul acceptanţilor de a se retrage dacă valoarea aporturilor în natură stabilită de experţi este mai mică cu 1/5 din cea stabilită de fondatori în prospectul de emisiune.
 • atribuţii:
  • verificarea existenţei vărsămintelor;
  • examinarea şi validarea rapoartelor experţilor;
  • discutarea şi aprobarea actului constitutiv al societăţii;
  • numirea administratorilor şi cenzorilor.
 • adunarea constitutiva va hotari asupra cotei din profitul net ce revine fondatorilor unei societati constituite prin subscriptie publica. Cota nu poate depasi 6% din profitul net si nu poate fi acordata pentru o perioada mai mare de 5 ani de la data constituirii societatii. In cazul majorarii capitalului social, drepturile fondatorilor vor putea fi exercitate numai asupra profitului corespunzator capitalului social initial. De dispozitiile acestui articol pot beneficia numai persoanele fizice carora li s-a recunoscut calitatea de fondator prin actul constitutiv.
 • in caz de dizolvare anticipata a societatii, fondatorii au dreptul sa ceara daune de la societate, daca dizolvarea s-a facut in frauda drepturilor lor.
 • dreptul la actiunea in daune se prescrie prin trecerea a 6 luni de la data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea a IV-a, a hotararii adunarii generale a actionarilor care a decis dizolvarea anticipata.
adunarea extraordinara
 • se întruneşte ori de câte ori este nevoie pentru a se lua o hotărâre în probleme ce au caracter deosebit, cum ar fi: prelungirea duratei societăţii, mărirea sau reducerea capitalului social; schimbarea obiectului ori formei societăţii; mutarea sediului; fuziunea cu alte societăţi; dizolvarea etc. adică, aspecte ce privesc modificarea actului constitutiv.
 • vizând probleme grave pentru viaţa societăţii comerciale, condiţiile de cvorum şi majoritate sunt mai riguroase, astfel:
  • pentru societatea pe acţiuni şi societatea în comandită pe acţiuni, pentru validitatea deliberărilor adunării, este necesară prezenţa acţionarilor reprezentând ¾ din capitalul social (dacă actul constitutiv nu prevede altfel), iar hotărârile se iau cu votul unui număr de acţionari care să reprezinte cel puţin jumătate din capitalul social; la convocarea a doua, prezenţa necesară este cea reprezentând jumătate din capitalul social, iar hotărârile se iau cu votul unui număr de acţionari reprezentând 1/3 din capitalul social. Potrivit noilor dispoziţii legale, Adunarea generală extraordinară a acţionarilor poate delega consiliului de administraţie sau, după caz, administratorului unic, exerciţiul atribuţiilor sale privind: mutarea sediului, schimbarea obiectului de activitate, majorarea capitalului social, reducerea sau reîntregirea lui prin emisiune de noi acţiuni şi conversia acţiunilor dintr-o categorie în alta;
  • la societatea cu răspundere limitată este necesar votul tuturor asociaţilor (dacă actul constitutiv nu prevede altfel);
  • la societăţile de persoane, în tăcerea legii, se impune tot principiul unanimităţii (cu atât mai mult cu cât societatea cu răspundere limitată, ca formă mixtă, între societăţi de persoane şi cele de capital, are nevoie de votul tuturor asociaţilor)
Pagina:  « Precedent ... 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22... Urmatorul »
Toate | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Adresa:  : Despre noi

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.6332
State flagUSD 3.9185

Valabil azi: 2017-12-14
Sursa: BNR

Dicţionare on-line

Utilizatori on-line

Avem 43 vizitatori online