RDT CONTABILITATE

| Contabilitate | Consultantă finaciară şi fiscală |

Dictionar economic on-line

********************************************* 1964 Termeni *********************************************
Cauta in dictionar:
Incepe cu Contine Termen exact Suna ca
Toate | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Pagina:  « Precedent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Urmatorul »

Toate

Termen Definitie
acuratetea informatiei

determina valoarea informatiei si se refera la reflectarea exacta a realitatii, atat cantitativ cat si calitativ

adevar constructie

are în vedere faptul că informaţia contabilă este produsă în baza unei reţete, cea a
principiilor şi a normelor (standardelor contabile) ca bază de referinţă. În aceste condiţii, datele de reflectare a realităţii reprezintă materia primă, care prin prelucrare se transformă în produsul de “informaţie” în măsură să redea o imagine reală şi corectă a întreprinderii. Această imagine se supune unor norme ca ipoteze, opţiuni şi convenţii de observare, măsurare şi sesizare a realului. Cele patru clişee importante prin care este redată imaginea fidelă sunt bilanţul privind poziţia financiară, contul de profit şi pierdere privind rezultatul obţinut situaţia sau tabloul fluxurilor de trezorerie şi notele sau anexa la bilanţ, care conţine informaţii de completare la primele trei.

adevar reflectare

vizează relaţia dintre obiect şi reprezentarea sa. Observarea şi redarea obiectului trebuie să se în scrie în cerinţele unei imagini fidele. În acest scop documentele justificative prin care se asigură informaţia de intrare pentru construirea adevărului trebuie să conţină date reale şi corecte, iar subiectul care le completează trebuie să fie de bună credinţă. şi pentru a legitima această cerinţă trebuie să intre în rol verificarea documentelor, printre ale cărei obiective se înscrie şi cel privind realitatea datelor consemnate.

administrarea impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume datorate bugetului general consol
  • pentru administrarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor sume datorate bugetului general consolidat, competenţa revine acelui organ fiscal, judeţean, local sau al municipiului Bucureşti stabilit prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, în a cărui rază teritorială se află domiciliul fiscal al contribuabilului sau al plătitorului de venit, în cazul impozitelor şi contribuţiilor realizate prin stopaj la sursă, în condiţiile legii.”
  • competenţa de administrarea a contribuabilului de un organ fiscal poate fi transmisă altui organ fiscal cu acordul contribuabilului şi a primului organ fiscal.
  • pentru administrarea de către organele fiscale din subordinea Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală a creanţelor fiscale datorate de marii contribuabili, inclusiv de sediile secundare ale acestora, competenţa poate fi stabilită în sarcina altor organe fiscale decât cele prevăzute la  art. 33 alin. (1) din Codul de procedura fiscala republicat iulie 2007, prin ordin al ministrului economiei şi finanţelor, la propunerea preşedintelui Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală

 

administrarea societatii
  • voinţa oricărei societăţi comerciale este exprimată de adunarea generală, dar este adusă la îndeplinire prin organele de execuţie, care realizează administrarea (gerarea) societăţii.
  • indiferent de forma ei juridică poate fi administrată de unul sau mai mulţi administratori. Pluralitatea de administratori nu este instituţionalizată în cazul societăţilor de persoane şi a societăţii cu răspundere limitată, iar în cazul societăţilor de capitaluri este organizată sub forma unor organe colegiale: consiliu de administraţie şi comitet de direcţie
  • în societatea în nume colectiv, gestiunea este asigurată de unul sau mai mulţi administratori, de regulă ei înşişi asociaţi; fiecare administrator având dreptul să reprezinte societatea (dacă actul constitutiv nu prevede altfel);
  • în societatea în comandită simplă, administrarea se încredinţează unuia sau mai multor asociaţi comanditaţi (dacă un comanditar ar face acte de administrare fără împuternicire, va deveni automat asociat comanditat, răspunzând solidar şi nelimitat pentru obligaţiile sociale);
  • în societatea pe acţiuni administrarea poate fi făcută de un administrator sau de mai mulţi; când sunt mai mulţi se constituie un consiliu de administraţie care poate delega o parte din puterile sale unui comitet de direcţie, compus din membrii aleşi dintre administratori; preşedintele consiliului de administraţie este şi director general sau director al societăţii, conducând şi comitetul de direcţie; consiliul de administraţie poate angaja, pentru executarea operaţiilor societăţii, directori executivi, care sunt funcţionari ai societăţii, nefăcând parte nici din consiliul de administraţie, nici din comitetul de direcţie;
  • în societatea în comandită pe acţiuni, administrarea societăţii este încredinţată unuia sau mai multor comanditaţi;
  • în societatea cu răspundere limitată administrarea este realizată de unul sau mai mulţi administratori (asociaţi sau terţi).
Pagina:  « Precedent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Urmatorul »
Toate | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Adresa:  : Despre noi

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.6332
State flagUSD 3.9185

Valabil azi: 2017-12-14
Sursa: BNR

Dicţionare on-line

Utilizatori on-line

Avem 20 vizitatori online