RDT CONTABILITATE

| Contabilitate | Consultantă finaciară şi fiscală |

Dictionar economic on-line

********************************************* 1964 Termeni *********************************************
Cauta in dictionar:
Incepe cu Contine Termen exact Suna ca
Toate | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Pagina:  « Precedent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Urmatorul »

Toate

Termen Definitie
actul constitutiv
 • poate sa fie in funcţie de forma de societate comercială:
  • numai contract de societate, în cazul societăţii în nume colectiv şi în comandită simplă
  • contract de societate şi statut, în cazul societăţii pe acţiuni, societăţii în comandită pe acţiuni şi societăţii cu răspundere limitată pluripersonale (doi sau mai mulţi asociaţi);
  • numai statut, în cazul societăţii cu răspundere limitată unipersonală.
 • forma în care poate fi prezentat actul constitutiv este:
  • autentificat în faţa notarului public, formă cerută în mod obligatoriu când (forma autentică este cerută “ad validitatem” doar pentru anumite situaţii, pentru celelalte cazuri fiind necesară doar “ad probationem”):
   • printre bunurile subscrise ca aport în natură la capitalul social se află un teren;
   • forma juridică a societăţii comerciale implică răspunderea nelimitată a asociaţilor sau a unora dintre ei (deci este cazul societăţii în nume colectiv, în comandită simplă şi în comandită pe acţiuni);
   • societatea comercială se constituie prin subscripţie publică.
  • sub semnătură privată, dar cu dată certă.
actul juridic civil

reprezintă o manifestare de voinţă făcută cu intenţia de a produce efecte juridice, respectiv de a naşte, modifica ori stinge un raport juridic civil concret.

actul juridic cu titlu gratuit
 • este acela prin care se procură un folos patrimonial, fără a se urmări obţinerea altui folos patrimonial în schimb.
 • in definiţia Codului civil, „Contractul gratuit sau de binefacere este acela în care una din părţi voieşte a procura, fără echivalent, un avantaj celeilalte”.
 • exemplu: donaţia, mandatul gratuit, împrumutul fără dobândă, depozitul neremunerat etc.
actul juridic cu titlu oneros
 • este acela în care, în schimbul folosului patrimonial procurat de o parte celeilalte, se urmăreşte obţinerea altui folos patrimonial
 • Codul civil prevede: “ Contractul oneros este acela în care fiecare parte voieşte a-şi procura un avantaj“.
 • exemplu, acte cu titlu oneros: contractul de vânzare cumpărare, contractul de locaţiune, contractul de antrepriză, împrumutul cu dobândă etc.
actul modificator al actului constitutiv
 • modificarea actului constitutiv se realizează prin voinţa asociaţiilor, formulată în cadrul adunărilor generale. Astfel:
  • în cazul societăţii pe acţiuni şi în comandită pe acţiuni decizia poate aparţine doar Adunării generale extraordinare a acţionarilor;
  • în cazul societăţilor de persoane şi a societăţilor comerciale cu răspundere limitată, decizia poate fi luată doar cu votul unanimităţii.
 • hotărârea adunării asociaţilor pentru modificarea actului constitutiv trebuie consemnată în scris, iar înscrisul nu trebuie autentificat (deoarece Ordonanţa de urgenţă a guvernului nr. 76/2001 republicată, admite forma sub semnătură privată a actului constitutiv, considerăm că aceasta trebuie acceptată ca valabilă şi pentru actul adiţional). Acest înscris constituie un act adiţional al actului constitutiv al societăţii. Actul adiţional modificat se depune, în vederea înregistrării, la Biroul unic al Camerei de Comerţ şi Industrie teritoriale (conform Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 76/2001 republicată).
 • situatii posibile in ceea ce priveste controlul de legalitate a actului adiţional:
  • prima, valabilă pentru cele mai importante modificări, considerate a fi: mutarea sediului, schimbarea obiectului principal de activitate, modificarea capitalului social, fuziunea şi divizarea, reducerea sau prelungirea duratei societăţii, dizolvarea şi lichidarea ei (enumerate limitativ de Legea nr. 31/1990 republicată) controlul de legalitate se finalizează printr-o încheiere a judecătorului delegat;
  • a doua, valabilă pentru celelalte modificări, pentru care se cere doar rezoluţia directorului Biroului unic al Camerei de Comerţ şi Industrie teritoriale.
 • fie încheierea judecătorului delegat, fie rezoluţia directorului trebuie publicate în Monitorul Oficial, pe cheltuiala societăţii comerciale.
Pagina:  « Precedent 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21... Urmatorul »
Toate | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | W | Z
Adresa:  : Despre noi

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.6332
State flagUSD 3.9185

Valabil azi: 2017-12-14
Sursa: BNR

Dicţionare on-line

Utilizatori on-line

Avem 57 vizitatori online