RDT CONTABILITATE

| Contabilitate | Consultantă finaciară şi fiscală |

Amenzi PDF Imprimare Email
Scris de Administrator   
Luni, 24 Octombrie 2011 13:10

- Contribuabilii persoane juridice sau orice alte entitati fara personalitate juridica ce nu isi indeplinesc obligatiile declarative la doua termene de declarare consecutive si carora, la cerere, nici nu li s-a aprobat de catre organul fiscal competent o masura privind indeplinirea obligatiilor lor fiscale vor fi declarati inactivi, fiind aplicabile prevederile art. 11, alin. 1¹ si 1² din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare (art.78, alin.5 din OG 92/2003).

- Nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de inregistrare fiscala sau de mentiuni (Formularul 010, Formularul 020, Formularul 030, Formularul 040, Formularul 050, Formularul 060, Formularul 070, Formularul 080, Formularul 090, Formularul 091) (art.219, alin.1, lit.a) din OG 92/2003) se sanctioneaza cu amenda de la 500 - 1.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 1.000 - 5.000 lei, pentru persoanele juridice (art.219, alin.2,lit.d) din OG 92/2003).

- Depunerea cu intarziere a declaratiei de mentiuni privind schimbarea perioadei fiscale, respectiv peste termenul de maximum 5 zile lucratoare de la finele lunii in care a intervenit exigibilitatea achizitiei intracomunitare (Formularul 092) ( consultati pct.7 anexa 1 din Ordinul 1165/2009), constituie contraventie potrivit art. 219 alin. (1) lit.a) din Codul de procedura fiscala si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei-1.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 1.000 lei - 5.000 lei, pentru persoanele juridice(art. 219 alin.(2) lit. d) din Codul de procedura fiscala).

- Neindeplinirea la termen a obligatiilor de declarare prevazute de lege, a bunurilor si veniturilor impozabile sau, dupa caz, a impozitelor, taxelor, contributiilor si a altor sume (exemplu: Formularul 100, Formulatul 101, Formularul 102, Formularul 103 si altele) (art.219, alin.1, lit.b) din OG 92/2003) constituie contraventie si se sanctioneza cu amenda de la de la 500 – 1.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 1.000-5.000 lei, pentru persoanele juridice (art.219, alin.2, lit.d) din OG 92/2003).

-Depunerea cu intarziere a deconturilor de taxa pe valoarea adaugata (Formularul 300, Formularul 301, Decont special pentru servicii electronice prestate in Comunitate) (pct.7 anexa 1 din Ordinul 1165/2009) constituie contraventie potrivit art. 219 alin. (1) lit. b) din Codul de procedura fiscala si se sanctioneaza cu amenda de la 500 lei - 1.000 lei, pentru persoanele fizice, si cu amenda de la 1.000 lei- 5.000 lei, pentru persoanele juridice (art. 219 alin.(2) lit. d) din Codul de procedura fiscala).

- Nedepunerea la termenele prevăzute de lege a declaraţiilor recapitulative reglementate la titlul VI din Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare (Formularul 390), sau depunerea de astfel de declaraţii cu sume incorecte ori incomplete (art.219¹ alin.1 din OG 92/2003), constituie contraventie si se sanctioneaza cu cu amendă de 2% din suma totală a achiziţiilor/livrărilor intracomunitare de bunuri nedeclarate sau, după caz, din diferenţele nedeclarate rezultate ca urmare a declaraţiilor incorecte ori incomplete (art.219¹ alin.1 din OG 92/2003).

Observatii:

- nu se sancţionează contravenţional persoanele care corectează declaraţiile recapitulative până la împlinirea termenului legal de depunere a acestora.

- nu se sancţionează contravenţional persoanele care, ulterior termenului legal de depunere, corectează declaraţiile ca urmare a unui fapt neimputabil persoanei impozabile.

- amenda se reduce cu 50% în situaţia în care persoana impozabilă corectează declaraţia recapitulativă până la termenul legal de depunere a următoarei declaraţii recapitulative

- Nedepunerea la termen a declaratiilor fiscale pentru obligatiile datorate bugetelor locale (art.219, alin.5 din OG 92/2003), se sanctioneaza potrivit Cap.XIII Titlul IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

- In cazul persoanelor fizice nedepunerea la termenele prevazute de lege a declaratiilor de venit constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10 - 100 lei. (art.219, alin.3 din OG 92/2003)

CONTRIBUABILUL ARE POSIBILITATEA ACHITARII ÎN TERMEN DE 48 DE ORE A JUMATATE DIN MINIMUL AMENZII!
Ultima actualizare în Luni, 24 Octombrie 2011 13:14
 
Adresa:  : Despre noi

Curs valutar BNR

TaraSimbolCurs
State flagEUR 4.6536
State flagUSD 3.9215

Valabil azi: 2017-11-24
Sursa: BNR

Dicţionare on-line

Utilizatori on-line

Avem 81 vizitatori online